vay anam! (veya anasını! veya canına!)

vay anam! (veya anasını! veya canına!)

tkz. “çok şaşılacak şey” anlamında kullanılan bir söz: “Vay anasını, amma dolaştık bugün.” -A. İlhan.


vay anam! (veya anasını! veya canına!) için benzer kelimeler


vay anam! (veya anasını! veya canına!), 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'y', ' ', 'a', 'n', 'a', 'm', '!', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'a', 'n', 'a', 's', 'ı', 'n', 'ı', '!', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'c', 'a', 'n', 'ı', 'n', 'a', '!', ')', şeklindedir.
vay anam! (veya anasını! veya canına!) kelimesinin tersten yazılışı )!anınac ayev !ınısana ayev( !mana yav diziliminde gösterilir.