İçinde YAN geçen kelimeler

İçinde YAN geçen kelimeler 3332 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yan aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yan anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YAN geçen kelimeler

25 harfli

akut kataral meme yangısı, akut sümüksü meme yangısı, arterya kaudalis mediyana, arterya sakralis mediyana, ayakta gövdeyi yana bükme, bağı ağlayanın yüzü güler, bağlayıcı olmayan anlaşma, bir mum al da derdine yan, bireysel olmayan değişken, bu sıcağa kar mı dayanır?, Çekoslavakyanın A57işgali, çok yüksek dayançlı çelik, dayanıklı tüketim malları, desidual olmayan plasenta, doğru-yanlış test maddesi, doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan operatör, dört bir taraf (veya yan), el tarak-yan-boğun üstçül, enküçük kareler yanlılığı, histiyositik mide yangısı, ...

24 harfli

ailevi karaciğer yangısı, aristocu olmayan tiyatro, arpa öğütme yan ürünleri, ateş demekle ağız yanmaz, bulaşkan yangı kamçılısı, çeper kemiği, yan kemiği, çok yanıtlı test maddesi, devirgi dingili dayanağı, doğrusal yansız tahminci, dört yanı deniz kesilmek, dünyanın tadını çıkarmak, elektriksel dayanıklılık, elektron dönü yankılaşım, engellenme dayanıklılığı, enküçük yanlılık yordamı, fakoklastik uvea yangısı, fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, gastrin salgılayan tümör, geniş tam olmayan matite, granülomlu burun yangısı, ...

23 harfli

aksaklığa dayanıklı DDS, altın yumurtlayan tavuk, asılı yankıdüzen tavanı, asılma-dayanma araçları, bakteriyel meme yangısı, bankroftiyan filaryozis, bir o yana, bir bu yana, bir şeyden) ağzı yanmak, biyolojik olmayan tarım, camı ıslatmıyan sıvılar, damlayan cıva elektrodu, doğrusal olmayan ilişki, dönel yanma odalı motor, embolik akciğer yangısı, eozinofilik kas yangısı, ferrit dayanıklılaşması, fiziksel olmayan varlık, floresan izotiyosiyanat, göz yumulabilir yanılgı, granüler vajina yangısı, güvenceli sayılmayanlar, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (birine) payanda olmak, akciğerli salyangozlar, akciğerli-salyangozlar, amfizemli mide yangısı, amyant-metal sızdırmaz, anal keselerin yangısı, antijen bağlayan parça, ara yüzey deri yangısı, atipik akciğer yangısı, ayrık olmayan topoloji, bir şeklin varyantları, boş olmayan öz altküme, bozuk boyantılı (deri), böbrek-böbrekçil yanıt, böbrek-siğmıkçil yanıt, bukağılık deri yangısı, büyük çağlıyan, çavlan, çok yanlı denkleştirme, dayanışmacı işbırakımı, deneme yanılma yöntemi, ...

21 harfli

ahır gübresi (yanmış), ak yanaklı baştankara, aksiyona dayanan oyun, akut omurilik yangısı, alerjik burun yangısı, alt yandak yalpalanım, alt yanı çıkmaz sokak, alttan kavrayan dişli, ana atardamar yangısı, Andonyan sahtekârlığı, ateşler içinde yanmak, ayrık olmayan kümeler, badak torba yangacası, battı balık yan gider, benzerlik dayanışması, bıçak kemiğe dayanmak, bir sesin varyantları, borcun dayanılmazlığı, çağrışımsal yanılsama, çevrim yanlı değişken, çevrim yanlı politika, ...

20 harfli

açının radyan ölçüsü, aktarılamayan haklar, alan koruyan dönüşüm, alerjik deri yangısı, Alma ata beyannamesi, alt yandak güdüklüğü, asal olmıyan sayılar, atrofik mide yangısı, bir yancıl büküldeme, birinci derece yanık, buğa badağı uyanğısı, çevrim yanlı hareket, çok yanlı görüşmeler, çomatlayan küçüyuvar, dayanç alıştırmaları, dayanırlık yoklaması, değişken yanılgıları, denizaltı yanardağı, denkleştirici yanlış, dilsel olmayan tanım, dört yanından tutmak, ...

19 harfli

acısına dayanamamak, açı koruyan dönüşüm, akciğer kompliyansı, aksaklığa dayanıklı, al kanlara boyanmak, alt yan kötürümlüğü, arı olmayan ağırlık, Ateşe dayanır gereç, atopik deri yangısı, azalmayan fonksiyon, babayanlı akrabalık, bağırcıl kara yangı, bağlı olmayan kredi, Bangkok beyannamesi, beyin yan karıncığı, birinci tür yanılgı, brugiyan filaryozis, çevir kazı yanmasın, dağ kuyruksallayanı, dağıtılmayan kârlar, dayanıklılık sınavı, ...

18 harfli

a (alfa) yanılgısı, adil olmayan fiyat, ak kuyruk sallayan, anayanlı akrabalık, antijakoben isyanı, ateşe dayanıklılık, baryum tiyosiyanat, Batı Hristiyanlığı, bayır bayır yanmak, birbirini dışlayan, canıñ gayısına yan, çember yan halkası, çok yanlı antlaşma, çok yanlı istemler, çok yanlı krediler, dayanak fonksiyonu, dayanıklılaştırmak, denizdibi yanardağ, derin ağız yangısı, devimsel yanılsama, deviyant hayvanlar, ...

17 harfli

ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ak kuyruksallayan, akkuyruk sallıyan, akut meme yangısı, al yanaklı maymun, al-yanaklı maymun, altı yanklıgiller, apostomatöz yangı, artık yandaklılık, arz yanlı iktisat, atardamar yangısı, atriyolu yanardağ, ayangacılık etmek, azaltma yanlılığı, bağlaçlı yantümce, bağlayan değişken, benziltiyosiyanat, biber gibi yanmak, bir yancıl terlem, boğulmaya dayanım, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, abomazum yangısı, aç, yanından kaç, alyanaklı maymun, anamnestik yanıt, arterya mediyana, arteryel siyanoz, aşınma yanlılığı, ateş gibi yanmak, ateşi uyandırmak, ateşlerde yanmak, ayan bayan olmak, ayan beyan olmak, ayantalık yapmak, bademcik yangısı, bağırsak yangısı, bahçe salyangozu, bahçe uyuklayanı, bahçe uyuklıyanı, basılma dayanımı, basmakalıp yanıt, ...

15 harfli

-den yana olmak, (os) yanutlanık, ağız yanışlamak, ağız yanşalamak, ağrılı ak yangı, akis uyandırmak, amonyum siyanat, aside dayanıklı, Askanyan koyunu, aşınma dayanımı, ateşe dayanıklı, ayanı esirgemek, ayanı galdırmak, azalmayan işlev, batmayan yıldız, besleyici yankı, bilüsü yañılmak, buka yıvgalayan, bulut yansıtıcı, bücür yandaklar, canına boyanmak, ...

14 harfli

(-den) bu yana, ağı karşılayan, ak kan yangısı, ak yanaklı kaz, akıllara ziyan, alsiyan mavisi, alyan anahtarı, amaril yangısı, anavaşi dalyan, anayana galmak, anlamsız yanıt, artık yandaklı, artmayan işlev, Ateşdayanırlık, ateşine yanmak, aya tümse yanı, ayanı bağlamak, bağ salyangozu, bağ yan direği, bağrı yanıklık, başgardiyanlık, ...

13 harfli

ağmak ıslıyan, aktif olmayan, algı dayanağı, alt yan kuşak, altılı ganyan, anadan yañgın, Aşağıyanıktaş, aşırıyansıtma, ateşe dayanır, ayak miyanesi, bağak yangısı, bağıl yanılgı, bağışık yanıt, bağsalyangozu, baş dayangacı, benekli yangı, beyan sistemi, beyin yangısı, bir yan etmek, biryan pilavı, biryanlı kurt, ...

12 harfli

ağız yangısı, ağlayan seni, ağlayangelin, akma dayancı, anadan üryan, anlam yanacı, askerî isyan, Aşağıçayanlı, ayak yanlışı, ayan büyümek, Ayan Meclisi, ayanı çékmék, ayanı kesmek, ayaz almayan, badak uyangı, badak yancıl, bağrı yanmak, beşli ganyan, beyan değeri, beyan etkisi, biniden yanı, ...

11 harfli

ağı taşıyan, ağlayan çam, akıçtılayan, akıla ziyan, akıntılayan, akrosiyanoz, aktif yangı, Arap isyanı, arı yanılgı, Aşağıyanlar, ayan delisi, ayaña gimek, ayangacılık, ayanı almak, babayanilik, bağrı yanıh, bağrı yanık, başgardiyan, bayan atlet, bayan etmek, bélbağlıyan, ...

10 harfli

akla ziyan, akut yangı, allıyandım, amiyanelik, amyant tel, ayan beyan, ayan olmak, ayan osmak, bağışlayan, Bağrıyanık, Bayanpınar, bir yandan, Boğazlıyan, boyan dibi, boyanasıca, bu meyanda, bu yanadan, Bulgunoyan, buyan dibi, Büyükyanık, cahanyandı, ...

9 harfli

-den yana, -den yanı, acı meyan, açıklayan, açımlayan, açmalayan, ağ dalyan, Ağız yanı, alazlayan, allahayan, altın yan, añaru yan, anıklayan, antosiyan, babayanlı, beyanname, Bıçkıyanı, bir yanda, bir yanlı, biryantin, briyantin, ...

8 harfli

afıyancı, akyannaz, alt yanı, alyanlık, ambiyans, anayanlı, artı yan, Aryanist, Aryanizm, ayangacı, ayanguru, ayankacı, ayankuru, ayanlama, Ayanoğlu, babayani, bağlayan, başbayan, bayandan, bayandur, Bayanköy, ...

7 harfli

agalyan, ağlayan, ahrıyan, akaryan, akyanış, aliyanı, alyanak, amiyane, Avlayan, ayanağa, Ayancık, ayandon, Ayanfer, Ayanlar, ayanmak, bayanda, bayanın, beyanat, biriyan, boyanak, boyanık, ...

6 harfli

afıyan, afiyan, alyans, amyant, aşiyan, ayanam, ayanga, ayanom, ayanta, bıyana, biryan, biyana, biyani, boyana, Bünyan, büryan, ceryan, çayana, çimyan, çölyan, dalyan, ...

5 harfli

alyan, aryan, ayana, Ayanç, Ayane, ayanı, bayan, beyan, bıyan, biyan, boyan, buyañ, ciyan, çayan, çeyan, çıyan, çiyan, dıyan, etyan, gayan, gıyan, ...

4 harfli

ayan, eyan, iyan, oyan, uyan, yana, yâne, yanı, yani, yanu

3 harfli

yan

Kelime Ara