YAN ile başlayan kelimeler

YAN ile başlayan veya başında YAN olan kelimeler 1105 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yan aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yan anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YAN ile başlayan kelimeler

25 harfli

yan muhafazakâr kopyalama, yanaşık değişirlik dizeyi, yanaşık son öndeyi hatası, yanbasınç dışı mineraller, yanbaşı, (yanbaşı ağrısı), yanına salavatla varılmaz, yanlışlıkla yavru attırma, yansız teknolojik gelişme, yansızlıkta kuşkuya düşme, yanu etmek, (yanu kılmak)

24 harfli

yan basınç düzenleyicisi, yan gölgelenme artifaktı, yan yukarıda koşut tutuş, yan-kol beslemeli üreteç, yanaşık en küçük kareler, yanaşık temel bileşenler, Yanbağlı çokevreli motor, yanık amonyaklı atmosfer, yanıtlayıcı seçme açkısı, yanlış görürlük deliliği, yansımayla göz kamaşması, yansız kestirme denklemi

23 harfli

yan-aşağıda koşut tutuş, yanağından kan damlamak, yanaşık göreli etkinlik, yanaşık ilgileşimsizlik, yancıl yatın devrikliği, yandı gülüm keten helva, yanıltıcı fiyatlandırma, yanlış anlamlı mutasyon

22 harfli

yan bakışımsız bağıntı, yan bileşen bağlantısı, yan kazanç ve gelirler, yanaşık dağılım kuramı, yanaşık güç fonksiyonu, yanaşık normal dağılım, yanaşık olarak durağan, yandak besıcel sinirce, yangın söndürme örgütü, yangına körükle gitmek, yanıtsayıcı yorgunluğu, yansılama yöntemziliği, yansıtımcalı usyarılım

21 harfli

yan yana sağım tesisi, yanak-yudaksal bürgeç, yanaşık güven aralığı, yanaşık özdeşleştirme, yanaşık standart hata, yangın çekince düzeyi, yanılgı küçültme gücü, yanıltmacalı masalcık, yanına yaklaştırmamak, yankılanımlı eşleyici, yanlış ve unutma dışı, yanlışların bulunması, yansımaönlerli mercek, yansıtıcı-yayındırıcı, yansıtır-geçirir ayna, yansız tüketim etkisi

20 harfli

yan zincir izomerisi, yanağı keseli sincap, yanağı-keseli sincap, yanar döner tekircik, yanaşık eşdeğerlilik, yanaşık kritik değer, yandak duyu bozulumu, yangın bacayı sarmak, yangın güvence ödeği, yangın yerine dönmek, yangıncılık getirmek, yankıdüzen bulutları, yanlamasına kaydırma, yanlış konum yöntemi, yansıtıcıyla denetim, yansıtımcalı kişilik, yansıtmalı ırakgörür, yansız dönüşül bolgs, yansız üretim etkisi

19 harfli

yana doğru bağlantı, yanağına kan gelmek, yanardağ püskürmesi, yanaşık bağımsızlık, yancımak, (yencmek), yançıkarımcı yordam, yanıçlık-denksizlik, yanılsamacı tiyatro, yanın yanın yürümek, yanların benzeşmesi, yanlış konum kuralı, yanlışları düzeltme, yansımalı gökgözler, yansıtılmış görüntü, yansıtmalı optik ağ, yansız kritik bölge

18 harfli

yan kafa kemikleri, yan komşu uzaklığı, yan yukarıda tutuş, yan-kafa kemikleri, yanak toplardamarı, yanar söner ışıtaç, yanardağ ağzı gölü, yanardağ çıkartısı, yanardağ etkinliği, yanardağ kırıntısı, yanardağ patlaması, yanaşık değişirlik, yanaşık özellikler, yanay konaç ekseni, yancıl bükük yatın, yancıl dengesizlik, yandan döker araba, yangını körüklemek, yanı yönü bellisiz, yanıltmacalı masal, yanıt hakkı doğmak, ...

17 harfli

yan aşağıda tutuş, yan buzul taşları, yana yana istemek, yanaşık çevrimler, yanaşık normallik, yanaşık yansızlık, yanda koşut tutuş, yandan aydınlatma, yandar eğe aracıl, yanılgı değişkesi, yanılgı sınırları, yanıltıcı ambalaj, yanına kâr kalmak, yanıt tutarlılığı, yankafa kemikleri, yanlamasına geçiş, yañlış gayışdamah, yansımada karalık, yansımalı bağıntı, yansıtılmış bezem, yansıtılmış birim, ...

16 harfli

yan cephe duruşu, yan gözle bakmak, yan sertleştirme, yan-geçit sığacı, yana kayık yatın, yanardağ bilimci, yanardağ bombası, yanardağ bölgesi, yanardağ depremi, yanaşık bağlanım, yanaşık beklenti, yanaşık etkinlik, yanaşık sonuçlar, yanaşık yanlılık, yancıl büküldeme, yancıl ırgalanım, yandak sinircesi, yandaş kelimeler, yanduk, (yandık), yangın güvencesi, yangın merdiveni, ...

15 harfli

yan begi yatmak, yan pala Zeydün, yan yüzergiller, yan-kol çevrimi, yan-yüzergiller, yanal yükseklik, yanardağ bacası, yanardağ bilimi, yanardağ dizisi, yanardağ etmeni, yanardağ konisi, yanardağ tıkacı, yanaşık dağılım, yanaşık eşitlik, yanaşım noktası, yanay çizelgesi, yanay doğruları, yandan ışıklama, yandar morarımı, yandaş dönüşümü, yandaşlık etmek, ...

14 harfli

yan değiştirme, Yan dışatılmak, yan eğe aracıl, yan yan bakmak, yan yana koyma, yana aşındırma, yanabidildamak, yanak-dudaksal, yanar boş film, yanar dönerlik, yanardağ adası, yanaşı oturmak, yanaşık açılım, yanaşık moment, yanaşık sınama, yanbağı gelmek, yanbaşı ağrısı, yanbaşı gelmek, yancıl büdikçe, yancıl bükülüm, yancıl gerimce, ...

13 harfli

yan çubukları, yan maksi mum, yan tomurcuğu, yan uzantılar, yan yükseklik, yanak bezleri, yanak onarımı, yanal çizinti, yanardağ ağzı, yanardağ külü, yanardağ taşı, yanardağ tüfü, yanardağbilim, yanaşık düzen, yanaşık kuram, yanaşık nizam, yanay doğrusu, yanay düzlemi, yanbaşı urmak, yancıl devrim, yancıl sarkım, ...

12 harfli

yan ışıklama, yan tahtalar, yan terimler, yanak allığı, yanak kemiği, yanak koneti, yanak siniri, yanak ünsüzü, yanak vuruşu, yanak yanağa, yanak yapımı, yanal basınç, yanal kuvvet, yanal uzanma, yanaşabilmek, yancıl durum, yancıl sancı, yancıl yatın, yancıl yörüm, yandak kezik, yandaksızlık, ...

11 harfli

yan adımlar, yan çeyhmek, yan çıkıntı, yan çizgisi, yan değişme, yan etkiler, yan görünüş, yan minimum, yan tepkime, yan yargıcı, yana atılım, yana basınç, yana yakıla, yanaklanmak, yanal alanı, yanal ayrıt, yanal çizgi, yanal yüzey, yanar külte, yanarçırağı, yanaşabilme, ...

10 harfli

yan ağrısı, yan atlama, yan bakmak, yan basınç, yan basmak, yan beygir, yan boşluk, yan bud et, yan cızmak, yan çalmak, yan çapraz, yan çekmek, yan çıhmah, yan çizmek, yan dividi, yan gelmek, yan gitmek, yan hakemi, yan haklar, yan harita, yan ışılak, ...

9 harfli

yan anlam, yan atışı, yan bakış, yan bastı, yan biçim, yan cümle, yan çizgi, yan direk, yan duvar, yan geçit, yan hakem, yan kazık, yan kuşak, yan mamul, yan ödeme, yan perde, yan sahın, yan sahne, yan tesir, yan tutma, yan tümce, ...

8 harfli

yan etki, yan flüt, yan koni, yan ürem, yan ürün, yan yana, yan yapı, yan yöre, yan-begi, yan-koll, yan-ürün, yana yam, yanaçlar, yanağaçı, yanakçıl, yanaklık, yañalmak, Yanaloba, Yanalyol, yanangar, yanarayı, ...

7 harfli

yan dal, yan kök, yan set, yan yan, yan yol, yan yüz, yan zar, yanacah, yanaçlı, yañadan, yañadın, yanağaç, yanaklı, yanalak, yanaltı, yanarak, yanarca, Yanarsu, yañasın, yanaşak, yanaşıh, ...

6 harfli

yan ağ, yañada, yanara, yañaru, yañası, yanaşı, yañaya, yañaza, yanbaç, yanbaş, Yanbek, yanbey, yanbol, yanbul, yancak, yancık, yancıl, yancuk, yançıh, yandaa, yandah, ...

5 harfli

yanaç, yanah, yanak, yanal, yanañ, yanar, yanaş, yanat, yanay, yanaz, yanca, yancı, yançı, yanda, yaneç, yañeş, yangı, yangu, yanğı, yanıç, yanık, ...

4 harfli

yana, yâne, yanı, yani, yanu

3 harfli

yan

Kelime Ara