İçinde YANS geçen kelimeler

İçinde YANS geçen kelimeler 210 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YANS geçen kelimeler

25 harfli

kavuşmaz yansız kestirici, tek yönlü varyans analizi, verginin geriye yansıması, yansız teknolojik gelişme, yansızlıkta kuşkuya düşme

24 harfli

doğrusal yansız tahminci, gümrük vergisi yansıması, koşullu yansız kestirici, süreksiz yansımalı bakaç, yansımayla göz kamaşması, yansız kestirme denklemi

23 harfli

karesel yansız tahminci, körebe yansıtma yöntemi, sürekli yansımalı bakaç, tayfsal yansıma çarpanı, yayınık yansıma çarpanı

22 harfli

düzgün yansıma çarpanı, mutlak yansız tahminci, ne şiş yansın ne kebap, ses yansımalı ünlemler, yansılama yöntemziliği, yansıtımcalı usyarılım

21 harfli

etkin yansız tahminci, katadiyoptrik yansıma, salt yansız kestiriri, sansürleme yansızlığı, taşınabilir yansıtıcı, taşınır ses yansıtıcı, yansımaönlerli mercek, yansıtıcı-yayındırıcı, yansıtır-geçirir ayna, yansız tüketim etkisi

20 harfli

tam yansımalı prizma, yansıtıcıyla denetim, yansıtımcalı kişilik, yansıtmalı ırakgörür, yansız dönüşül bolgs, yansız üretim etkisi, yarı yayınık yansıma

19 harfli

akciğer kompliyansı, parabolik yansıtıcı, tam yayınık yansıma, tüm yansıma çarpanı, yansımalı gökgözler, yansıtılmış görüntü, yansıtmalı optik ağ, yansız kritik bölge, yarı düzgün yansıma

18 harfli

kaygılı yansıtımca, olağandışı yansıma, paranın yansızlığı, verginin yansıması, yansımaönler (kat), yansımasız bağıntı, yansıyan ışıkölçer, yarıyansımalı uzay

17 harfli

ağzını yansılamak, borcun yansızlığı, kovaryans analizi, ötelemeli yansıma, tam yansıma açısı, yanaşık yansızlık, yansımada karalık, yansımalı bağıntı, yansıtılmış bezem, yansıtılmış birim, yansıtım yeteneği, yansıtma testleri, yansız faiz oranı, yansızlaşma ısısı

16 harfli

ışığın yansıması, iki yansal arası, izgesel yansıtım, sinirsel yansıma, tarife yansıması, toplumsal yansız, yansımalı dürbün, yansımamış dalga, yansımaz bağıntı, yansımış görüntü, yansışma çarpanı, yansıtıcı ışıtaç, yansıtıcı teknik, yansıtıcı yöntem, yansıtılmış çift, yansız kestirici

15 harfli

bulut yansıtıcı, dağınık yansıma, karışık yansıma, oyunla yansıtma, riske yansızlık, ses yansı bilik, soğuk yansıtıcı, varyans analizi, vergi yansıması, viryansın itmek, yansılama uyumu, yansılayabilmek, yansılayamazlık, yansıma çarpanı, yansıma düzlemi, yansımalı bakaç, yansıtıcı ölçer, yansıtım aygıtı, yansız (kelime), yansız atmosfer, yansız örneklem, ...

14 harfli

disk yansılama, düzgün yansıma, iki yansal çap, olağan yansıma, payansız olmak, seçici yansıma, yansılayabilme, yansıma kuramı, yansımalı uzay, yansımış dalga, yansıtıcı uydu, yansız çözelti, yansız yanılgı, yansızlaştırma

13 harfli

aşırıyansıtma, çiğ yansıtıcı, dayanış yansı, dışa yansıtma, yansı görüntü, yansılı birim, yansıma açısı, yansıtabilmek, yansıtımölçer, yansıyabilmek, yansıyan ışık, yansıyan ışın, yansız büyüme, yansız tahmin

12 harfli

geri yansıma, riske yansız, ses yansıcıl, yansılı çift, yansımalı ağ, yansıtabilme, yansıtıcılık, yansıyabilme, yansız aracı, yansız seçme, yansızlayıcı, yerel yansız

11 harfli

dış yansıma, fayansçılık, payansızlık, tam yansıma, ün yansıcıl, yansılanmak, yansımölçer, yansıtılmak, yansıtırlık, yansız alaz, yansız para

10 harfli

eksperyans, gece yansı, kompliyans, yansalamak, yansı yayı, yansık açı, yansılamah, yansılamak, yansılanım, yansılanma, yansımasız, yansıtılma, yansıtımca, yansızlama, yansulamak

9 harfli

kovaryans, veryansın, yansepeti, yansılama, yansılmak, yansımalı, yansıtıcı, yansıtmak, yansızlık, yanslamak

8 harfli

ambiyans, deviyans, fayansçı, Kayansel, pasiyans, payansız, yansamak, yanseren, yansımak, yansışma, yansıtaç, yansıtma, ziyansız

7 harfli

buoyans, varyans, yansıca, yansıma, yansıra

6 harfli

alyans, fayans, yansak, yansal, yansız

5 harfli

yansı

Kelime Ara