YANS ile başlayan kelimeler

YANS ile başlayan veya başında YANS olan kelimeler 118 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YANS ile başlayan kelimeler

25 harfli

yansız teknolojik gelişme, yansızlıkta kuşkuya düşme

24 harfli

yansımayla göz kamaşması, yansız kestirme denklemi

22 harfli

yansılama yöntemziliği, yansıtımcalı usyarılım

21 harfli

yansımaönlerli mercek, yansıtıcı-yayındırıcı, yansıtır-geçirir ayna, yansız tüketim etkisi

20 harfli

yansıtıcıyla denetim, yansıtımcalı kişilik, yansıtmalı ırakgörür, yansız dönüşül bolgs, yansız üretim etkisi

19 harfli

yansımalı gökgözler, yansıtılmış görüntü, yansıtmalı optik ağ, yansız kritik bölge

18 harfli

yansımaönler (kat), yansımasız bağıntı, yansıyan ışıkölçer

17 harfli

yansımada karalık, yansımalı bağıntı, yansıtılmış bezem, yansıtılmış birim, yansıtım yeteneği, yansıtma testleri, yansız faiz oranı, yansızlaşma ısısı

16 harfli

yansımalı dürbün, yansımamış dalga, yansımaz bağıntı, yansımış görüntü, yansışma çarpanı, yansıtıcı ışıtaç, yansıtıcı teknik, yansıtıcı yöntem, yansıtılmış çift, yansız kestirici

15 harfli

yansılama uyumu, yansılayabilmek, yansılayamazlık, yansıma çarpanı, yansıma düzlemi, yansımalı bakaç, yansıtıcı ölçer, yansıtım aygıtı, yansız (kelime), yansız atmosfer, yansız örneklem, yansız tahminci, yansızlaştırmak

14 harfli

yansılayabilme, yansıma kuramı, yansımalı uzay, yansımış dalga, yansıtıcı uydu, yansız çözelti, yansız yanılgı, yansızlaştırma

13 harfli

yansı görüntü, yansılı birim, yansıma açısı, yansıtabilmek, yansıtımölçer, yansıyabilmek, yansıyan ışık, yansıyan ışın, yansız büyüme, yansız tahmin

12 harfli

yansılı çift, yansımalı ağ, yansıtabilme, yansıtıcılık, yansıyabilme, yansız aracı, yansız seçme, yansızlayıcı

11 harfli

yansılanmak, yansımölçer, yansıtılmak, yansıtırlık, yansız alaz, yansız para

10 harfli

yansalamak, yansı yayı, yansık açı, yansılamah, yansılamak, yansılanım, yansılanma, yansımasız, yansıtılma, yansıtımca, yansızlama, yansulamak

9 harfli

yansepeti, yansılama, yansılmak, yansımalı, yansıtıcı, yansıtmak, yansızlık, yanslamak

8 harfli

yansamak, yanseren, yansımak, yansışma, yansıtaç, yansıtma

7 harfli

yansıca, yansıma, yansıra

6 harfli

yansak, yansal, yansız

5 harfli

yansı

Kelime Ara