İçinde YAP geçen kelimeler

İçinde YAP geçen kelimeler 2054 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yap aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yap anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YAP geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) yuvasını yapmak, bedensel yapı sınıflaması, bir selam bin hatır yapar, bitişik çanak yapraklılar, cebir benzeryapı dönüşümü, çalım atmak (veya yapmak), çürük yapı besi yavaşlığı, doğal benzeryapi dönüşümü, eşyapılı üingesel öbekler, hamle etmek (veya yapmak), hemen hemen karmaşık yapı, henüz yayımlanmamış yapıt, iğne yapmak (veya vurmak), ilingesel eşyapı dönüşümü, karşılaştırmalı yapıbilim, kimyasal kanser yapıcılar, kuşaklı yapıştırma aygıtı, maya yapay kromozomu, YAC, özdevinimli yapılandırmak, Riesz benzeryapı dönüşümü, rötuş etmek (veya yapmak), ...

24 harfli

(bir işin) yolunu yapmak, (bir şeyi) mesele yapmak, (birinin) keyfini yapmak, (biriyle) mülakat yapmak, aşı vurmak (veya yapmak), basılmış yazılı yapıtlar, biryapımlı çekirdeklenme, bitişik çanakyapraklılar, borç etmek (veya yapmak), bölütleyici yapılaştırma, cebirsel eşyapı dönüşümü, çekirdekçik benzeri yapı, çokyapımlı çekirdeklenme, doğrusal eşyapı dönüşümü, geçmiş yapılı şimdikilik, göğdeden yapışık ikizler, halkadizilişli yapraklar, işleyimsel yapım yöntemi, izinsiz çoğaltılan yapıt, kamu altyapı yatırımları, kapı almak (veya yapmak), ...

23 harfli

(birini) paravan yapmak, bindirmeli kaynak yapma, binyaprak otu, arapsaçı, biryapraklı hiperboloit, bitişik taç yapraklılar, damar yapılış bozukluğu, dar yapraklı su sümbülü, elektrikli kaynak yapma, eşyapılı düzgün uzaylar, ikiyapraklı hiperboloit, kamu malı olan yapıtlar, masaüstü yapılandırması, nefis muhasebesi yapmak, sık yapraklı su sümbülü, sıraca eşyapılı kümeler, sırasal eşyapı dönüşümü, soğuk duş etkisi yapmak, tek yapracik didimcikli, yap-işlet-devret modeli, yapağı çürüğü hastalığı, yapay doğrusal bağlaşım, ...

22 harfli

(birine) şantaj yapmak, Avrupa yapısal fonları, ayırtık ilingesel yapı, ayrı çanak yapraklılar, bayraktarlığını yapmak, belgesel yapım merkezi, bitişik taçyapraklılar, burun deliği yapışması, çöpelcan yapıştıran öz, dar yapraklı kaşık otu, dar yapraklı su perisi, dayatkılı oynak yapımı, depreme dayanıklı yapı, dışyapı dağlama deneyi, fiilden fiil yapım eki, fiilden fiil yapma eki, fiilden isim yapım eki, gövde ve yaprak çizimi, ışın yaprak izgeölçümü, indüklem kaynağı yapma, isteğin yapıldığı ülke, ...

21 harfli

(birine) kıyak yapmak, ayrı çanakyapraklılar, bahçe yapıtasarcılığı, birebir yapı dönüşümü, biryapımlı karbonlama, Bitişikçanak yapraklı, çiçeksel yaprak taşır, çöpelcan yapıştırgısı, damzık dirikçik yapar, dar yapraklı semerotu, doğal eşyapı dönüşümü, duygu sömürüsü yapmak, elinden geleni yapmak, eşdeğişirlik yapıları, eti kemiğine yapışmak, fiziksel yapılandırma, gelişmiş yapılandırma, genel yapım giderleri, görey yapıtasarcılığı, güzel sanat yapıtları, iğne yapraklı ağaçlar, ...

20 harfli

ağaç yapısında arama, akıl hocalığı yapmak, aklına geleni yapmak, aşırı yaşlanmış yapı, ayak tarağı yapışımı, ayrı taç yapraklılar, bal mumu yapıştırmak, basınç kaynağı yapma, bir yapımlı, homojen, birleşik çanakyaprak, çüğre üstçül yapışık, direnç kaynağı yapma, dizi yapıtlar bölümü, dudakla dudak yapımı, en geniş yapım alanı, eritme kaynağı yapma, fiilden ad yapma eki, gamma yapıcı element, geniş-yapraklı salep, göz kapağı yapışması, habbeyi kubbe yapmak, ...

19 harfli

alfa yapıcı element, altyapı yatırımları, amfistomatik yaprak, ayırtık düzgün yapı, ayrı taçyapraklılar, benzeryapı dönüşümü, beyincik yaprakları, bırak yapsın ortamı, biçimsel yapışıklık, bilgisayarla yapmak, bitişik yapı düzeni, borç yapılandırması, çeyrek dalga yaprak, çıkarımsal yapılama, çıkarma yapımcılığı, çokkatlı yaprak yay, damak yelken yapımı, dikiş kaynağı yapma, dinlemelik yapıtlar, disk yapılandırması, domates yaprak küfü, ...

18 harfli

açıklanmamış yapıt, alın kaynağı yapma, amma da yaptın ha!, armut yaprakpiresi, aşırı ısınmış yapı, atlama taşı yapmak, bağırsak yapışması, besinyapımaddeleri, bezelye yaprakbiti, bin bir yaprak otu, binmeli yapıştırma, biryapımlı çökelme, bozmancalık yapmak, buğaz yelken yapım, çift ikiz yapraklı, çokyapımlı çökelme, daniskasını yapmak, defne yaprağı yağı, değiş tokuş yapmak, düz kenarlı yaprak, düzlemsel yapıtlar, ...

17 harfli

afra tafra yapmak, akasya yaprakbiti, akca badas yapmak, almaşık yapraklar, anda bunda yapmak, ark kaynağı yapma, armut yaprakarısı, ayrık yapı düzeni, bacaktan yapışmak, badem yaprakarısı, basılmış yapıtlar, bilimsel yapıtlar, binbir yaprak otu, biryapımlı kurşun, bitümlü yapraktaş, boyunları yapışık, büyükspor yaprağı, cingil baş yapmak, çiçeksel yapracık, çiçeksel yapraksı, çizgili yapraklar, ...

16 harfli

acıhcıcıh yapmak, açıklanmış yapıt, ağ yapımında tur, ağız bağı yapmak, alışveriş yapmak, anlaşma yapılmak, antrenman yapmak, ayantalık yapmak, ayrı seçi yapmak, bacaktan yapışık, bağ yaprakpiresi, bağımsız yapımcı, bakla yaprakbiti, bıcı bıcı yapmak, biçimdeş yapılar, bildiğini yapmak, bire bire yapmak, birincil yapılık, cazgırlık yapmak, çekirdeksel yapı, çok fazlı içyapı, ...

15 harfli

... gibi yapmak, açıklama yapmak, alan başı yapma, bacağa yapışmak, badak kın yapım, bağlantı yapmak, benzetim yapmak, beta yaprakları, bırakılmış yapı, birbiçimli yapı, buğaz yapşak ur, burğalaç yapmak, bütün yapıtları, cıvızlık yapmak, çağrışım yapmak, çalapala yapmak, çalgı yapımcısı, çanak yapraklar, Çevrelyapraklar, çiçeksel yaprak, çokyapımlı yapı, ...

14 harfli

adsız yapıtlar, aktarma yapmak, alavere yapmak, alyuvar yapımı, ambalaj yapmak, arpalık yapmak, Aşağıyeniyapan, barikat yapmak, basamak yapmak, bebenek yapımı, besi yapçalığı, biçimsel yapım, bileşik yaprak, bir şey yapmak, biryapımlayıcı, biyopsi yapmak, bürmeç yapışım, Cerityeniyapan, çekilmiş yapıt, çelik içyapısı, çıkışık yapmak, ...

13 harfli

akman yapışım, aksata yapmak, Alcıyeniyapan, avsun yaprağı, ayrık yapılar, basınç yapmak, basket yapmak, baskın yapmak, başbaş yapmak, başşak yapmak, bellik yapmak, bezeme yapmak, bileşik yapım, bilezik yapma, bir yapma güp, biryapımlılık, bülez yapışım, cerlik yapmak, cısdır yapmak, cıstır yapmak, cümbüş yapmak, ...

12 harfli

ağır önyapım, ahenk yapmak, algısal yapı, Allah yapısı, alma yaprağı, anket yapmak, ara yapracık, arama yapmak, arayı yapmak, arıza yapmak, asist yapmak, asma yaprağı, ayrım yapmak, azman yapmak, babaç yapılı, baga yaprağı, bağa yaprağı, bağak yapımı, bağış yapmak, bakım yapmak, balon yapmak, ...

11 harfli

adak yapmak, ağda yapmak, ağıl yapmak, ağız yapmak, alan yapısı, âlem yapmak, alfa yapıcı, Altınyaprak, anaç yapılı, apse yapmak, artı yaprak, Aşağıyapıcı, atak yapmak, awun yapmak, ayak yapmak, bağ yaprağı, bağak yapan, beta yapısı, blok yapmak, blöf yapmak, burun yapım, ...

10 harfli

açık yapım, ağız yapım, altyapısal, apış yapım, aşk yapmak, bağyaprağı, baş yapmak, başyapımcı, bel yapmak, besi yapkı, biryapımlı, bis yapmak, bük yapımı, caz yapmak, cücü yapar, çap yapmak, çokyapımlı, çürük yapı, debe yapan, dışyapısal, dışyapışma, ...

9 harfli

ad yapmak, ağ yapmak, ağı yapan, ana yapım, az yapmak, baş yapıt, çiğ yapan, çokyaprak, diyapazon, diyapedez, düşünyapı, Efrasiyap, eğik yapı, el yapımı, esen yapı, Eskiyapar, ev yapımı, göz yapım, Güryaprak, ısı yapar, ışı yapar, ...

8 harfli

Akyaprak, ana yapı, başyapıt, biyaprak, boyapürü, Eskiyapı, eş yapım, eşyapılı, kuleyapı, soyyapıt, şerefyap, tam yapı, tel yapı, üçyaprak, yan yapı, yapağıcı, Yapağılı, yapağılu, yapanmak, yaparlık, yapay us, ...

7 harfli

altyapı, dışyapı, diyapoz, düşyapı, Elyapan, eş yapı, Evyapan, katyapı, önyapım, öz yapı, özyapım, peyapey, üstyapı, yap yap, yapacah, yapacak, yapacih, yapakçı, Yapaklı, yapalah, yapalak, ...

6 harfli

Akyapı, Bilyap, gayapa, içyapı, kayapa, kesyap, özyapı, yapağı, Yapalı, yapboz, yapçan, yapıcı, yapılı, yapımı, yapını, yapıri, yapili, yaplak, yapmah, yapmak, yaprah, ...

5 harfli

gıyap, yapah, yapak, yapal, yapan, yapay, yapaz, yapba, yapça, yapgı, yapık, yapım, yapın, yapış, yapıt, yapma, yaprı, yapru, yapuh

4 harfli

yapâ, yapı, yapi, yapô, yapu

3 harfli

yap

Kelime Ara