YAP ile başlayan kelimeler

YAP ile başlayan veya başında YAP olan kelimeler 736 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yap aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yap anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YAP ile başlayan kelimeler

25 harfli

yapay yoğunluk fonksiyonu, yapım iyeliğini sınırlama, yapım yerbölümü katsayısı, yapım yönetmen yardımcısı, yapımda uygulama yeteneği, yapısal denklemler modeli, yapısal kararlık sınaması, yapıt iyeliğinin aktarımı, yapıt kazançları ayrılığı, yaprakburunluyarasagiller

24 harfli

yapay tohumlama kateteri, yapım iyeliği temsilcisi, yapımdeğişimi anabolisma, yapısal katman eksikliği, yapışkan eriyikli işleme, yapıt hakkının korunması, yapıtın kamuya sunulması

23 harfli

yap-işlet-devret modeli, yapağı çürüğü hastalığı, yapay doğrusal bağlaşım, yapay ençok olabilirlik, yapay parametreleştirme, yapay rastsal numaralar, yapılıkçı, yapılıkçılık, Yapım İyeliği Müdürlüğü, yapısal müzayede modeli, yapısal olmayan protein, yapışık ikiz periklilik, yapıt hakkının aktarımı, yapıt iyeliği belirgesi, yapma (veya yapma yahu), yapraklı kara yosunları

22 harfli

yapay izgesel yoğunluk, yapay kurutulmuş yonca, yapay sinir ağı modeli, yapay yumurtlama alanı, yapı denetleme düzlemi, yapı taşı yerde kalmaz, yapılandırma sihirbazı, yapısal gözden geçirme, yapısal kırılma modeli, yapısal uyum kolaylığı, yapısal uyum kredileri, yapışımcıl çeç oynakça, yapıt hakkı olan yapıt, yapıt hakkını yenileme, yapıt iyesinin hakları, yapıtta iyeler birliği, yapma ışık (boş) filmi, yapmadığını bırakmamak

21 harfli

yapay ışık uygulaması, yapıdüzen yönetmeliği, yapılaşmamış davranış, yapım iyeliği hakları, yapışkan balığıgiller, yapıt hakkı bildirimi, yapıt hakkı kitaplığı, yapıt hakkı ödemeliği, yapıt iyeleri birliği, yapıtı satışa çıkarma, yapıtın koruma süresi, yapıtın kütüğe yazımı, yaprak parmaklı keler, yapraksı megasporofil

20 harfli

yapay reçine tutkalı, yapay reçine verniği, yapay solunum aygıtı, yapılacaklar listesi, yapımsal gözdeğmelik, yapısal karbonhidrat, yapısal parametreler, yapısal zehirli etki, yapısalcı dil bilimi, yapışık gö-bekdeşlik, yapışkanbalığıgiller, yapıt hakkı negatifi, yapıt hakkına elatma, yapıt iyeliği kuramı, yapıtın dış görünüşü, yapıtın köken ülkesi, yaprak gibi titremek

19 harfli

yapay F istatistiği, yapay karsbald tuzu, yapay ML tahmincisi, yapay radyoaktiflik, yapay sınıflandırma, yapı danışma örgütü, yapılık genişlemesi, yapılış örneksemesi, yapımcı satış ederi, yapımsal yararlanma, yapımsal yararlılık, yapısal programlama, yapışık dil keskisi, yapışkan yumurtalar, yapıt hakkı belgesi, yapmadığını gomamak, Yaprak benzemezliği, yapraksı papillalar

18 harfli

yapağı hassasiyeti, yapağı özellikleri, yapağıda mukavemet, yapağıda parlaklık, yapay ışımetkinlik, yapay ışınetkinlik, yapay reçine filmi, yapı içi yoğunluğu, yapım toplumbilimi, Yapımcılar Birliği, yapımda yararlanma, yapısal ayrıştırma, yapısal dil bilimi, yapısal ekonometri, yapısal kararlılık, yapısal katsayılar, yapısal özellikler, yapısal sorgu dili, yapısal uyumsuzluk, yapışık beyin debe, yapıt hakkı kütüğü, ...

17 harfli

yapay bağlaştıran, yapılandırabilmek, yapılış bozukluğu, yapım anlaşmaları, yapım indirimleri, yapısal çözümleme, yapısal enflasyon, yapısal izomerler, yapışık çeneliler, yapışık yandaklık, yapışıklık ilkesi, yapıştırma aygıtı, yapıştırma masası, yapıt hakkı iyesi, Yapıt Hakkı Odası, yapmacık görünümü, yaprak solucanlar, yapraksı etçikler

16 harfli

yap-işlet modeli, yapağıda incelik, yapay bağışıklık, yapay F sınaması, yapay hava akımı, yapay maden suyu, yapay seleksiyon, yapı araştırması, yapı biriktirimi, yapı girişimcisi, yapı kooperatifi, yapılandırabilme, yapım sözleşmesi, yapım toplantısı, yapımcı-yönetmen, yapısal biçimler, yapısal bozukluk, yapısal işsizlik, yapısal kaydırma, yapısal modeller, yapısal ruhbilim, ...

15 harfli

yapağı çürümesi, yapağı uzunluğu, yaparak öğrenme, yapay farklılık, yapay olta yemi, yapay sinir ağı, yapay tohumlama, yapı yüksekliği, yapım giderleri, yapım görevlisi, yapım görgüleri, yapım kuralları, yapım modelleri, yapım resimleri, yapım sigortası, yapım tümdeğeri, yapım yerbölümü, yapım yönetmeni, yapısal değişim, yapısal denklem, yapısal hatalar, ...

14 harfli

yapağı bitleri, yapağıyiyenler, yapay döllenme, yapay ortalama, yapay söyleyiş, yapay yaşlanma, yapay yuvalama, yapaylaştırmak, yapı arabalığı, yapı biçimleri, yapı değişmesi, yapı derinliği, yapı enstitüsü, yapı geçerliği, yapı gereçleri, yapı kerestesi, yapı malzemesi, yapı yanaçları, yapı yerbölümü, yapı yoğunluğu, yapıcı düşünme, ...

13 harfli

yapay anlayış, yapay besleme, yapay bilmece, yapay dölleme, yapay kurutma, yapay solunum, yapaylaştırma, Yapı ağdıracı, yapı bileşeni, yapı bilimsel, yapı dönüşümü, yapı eğrileri, yapı girişimi, yapı işleyimi, Yapı makinesi, yapı tasarımı, yapı yasaları, yapılanabilme, yapılandırıcı, yapılandırmak, yapılaştırmak, ...

12 harfli

yapay böbrek, yapay gözlem, yapay ışınım, yapay piyasa, yapay reçine, yapay vajina, yapı bilgisi, yapı bölgesi, yapı çizgisi, yapı derneği, yapı elemanı, yapı formülü, yapı plakası, yapı saycası, yapı taslağı, yapı vergisi, yapı yöntemi, yapılabilmek, yapılagelmek, yapılandırma, yapılaştırma, ...

11 harfli

yapağı çapı, yapağı lifi, yapağı yağı, yapağıcılık, yapak yapak, yapay zekâ, yapay ahenk, yapay büküm, yapay düzey, yapay evren, yapay evrik, yapay fiyat, yapay panel, yapay tavan, yapaylaşmak, yapayukomak, yapaz yupaz, yapça yapça, yapı biçimi, yapı bilimi, yapı çeliği, ...

10 harfli

yapabilmek, yapak yağı, yapakçılık, yapassaban, yapay ipek, yapay kalp, yapay rant, yapay uydu, yapayalnız, yapaylaşma, yapı adası, yapı alanı, yapı iyesi, yapı oluru, yapı öğesi, yapıgiyimi, yapılanmak, yapılaşmak, yapıldamak, yapılımcıl, yapım yeri, ...

9 harfli

yapa yapa, yapabilme, Yapağılar, yapay dil, yapay MLE, yapay mum, yapay saç, yapay yem, yapay yüz, yapdırmak, yapdurmak, yapı taşı, yapı yeri, yapıcılıh, yapıcılık, yapılanım, yapılanma, yapılaşma, yapım eki, yapıntıcı, yapıntılı, ...

8 harfli

yapağıcı, Yapağılı, yapağılu, yapanmak, yaparlık, yapay us, yapaylık, yapbasan, yapcacık, yapcacuk, yapıkçıl, yapıkmak, yapılcan, yapıldak, yapılgan, yapılmak, yapım öz, yapımevi, yapımsal, yapıncah, yapıncak, ...

7 harfli

yap yap, yapacah, yapacak, yapacih, yapakçı, Yapaklı, yapalah, yapalak, yapâlar, yapamak, yaparıh, Yaparlu, yapçana, yapdıgı, yapıcak, yapıkçı, yapılıh, yapılık, yapılım, yapılış, yapılma, ...

6 harfli

yapağı, Yapalı, yapboz, yapçan, yapıcı, yapılı, yapımı, yapını, yapıri, yapili, yaplak, yapmah, yapmak, yaprah, yaprak, yaprığ, yaprıh, yaprız, yapruz, yapsal, yapsat, ...

5 harfli

yapah, yapak, yapal, yapan, yapay, yapaz, yapba, yapça, yapgı, yapık, yapım, yapın, yapış, yapıt, yapma, yaprı, yapru, yapuh

4 harfli

yapâ, yapı, yapi, yapô, yapu

3 harfli

yap

Kelime Ara