İçinde YENİ geçen kelimeler

İçinde YENİ geçen kelimeler 735 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yeni aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yeni anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YENİ geçen kelimeler

25 harfli

borcun yeniden finansmanı, gerilimli yenim çatlaması, özsermayenin kazanma gücü, sermayenin değer bileşimi, sermayenin dolaşım süreci, sermayenin marjinal ürünü, sermayenin merkezileşmesi, sermayenin ortalama ürünü, yakıtın yeniden işlenmesi, Yeni Dünya akbabasıgiller, Yeni Zelanda kocapapağanı, yeniden çözümleme noktası, yeniden örgütlenme kuramı

24 harfli

çoklu yeniden etkin olma, gelirin yeniden bölüşümü, gelirin yeniden dağılımı, Manheim yenileşim paneli, yargılamanın yenilenmesi, yeni bir yönergeye değin, Yeni Dünya kirpisigiller, Yeni Dünya maymunugiller, yeni sanayileşen ülkeler, yenidünya-akbabasıgiller, yenileşim aykırı gözlemi

23 harfli

eskiyi yeniye geçtirmek, sermayenin derinleşmesi, sermayenin getiri oranı, sermayenin toplam ürünü, sermayenin yoğunlaşması, yeniden birleşim izgesi, yeniden değerleme oranı, yeniden girilir izlence, yeniden kristallendirme, yeniden paylaşım savaşı, Yenidünya-maymunugiller, yenilebilir asit kazein, yenilemez şeyleri yemek, yeniliğin yaygınlaşması

22 harfli

ay yeñisi, (ay yiñisi), geliştirici yenilikler, sermayenin aşınma payı, sermayenin genişlemesi, yapıt hakkını yenileme, Yeni Amerikan Sineması, yeni ekonomik coğrafya, yeni iktisadi coğrafya, yeñi yaz, (yeñi bahar), yeniden başlama durağı, yeniden boyutlandırmak, yeniden değerlendirmek, yeniden satış piyasası, yeniden sayfalandırmak, yenikli yukasal derice, yeniliğin benimsenmesi

21 harfli

eş zamansız yenilemek, özsermayenin getirisi, sapkın yenilik modeli, Yeni Dünya maymunları, yeni korporasyonculuk, yeni kuşak gerilemesi, yeni sayışıma aktarma, yeni şirketler pazarı, yeni tekniği uygulama, yeniden eklenmiş disk, yeniden ısıtma fırını, yeniden konutlandırma, yenilemede hak süresi, yenilemenin sonuçları

20 harfli

basit yeniden üretim, çıkarsama yenileşimi, disk yeniden bağlama, sermayenin temerküzü, yeni doğan mastitisi, yeni doğan oftalmisi, yeni doğmuş boğulumu, yeni koşuk biçimleri, yeni ördek hastalığı, yeni ruh çözümcülüğü, yeniçeriağası divanı, yeniden borçlandırma, yeniden kırılcalaşma, yeniden kristalleşme, yeniden satış pazarı, yeniden seslendirmek, Yenidünya-maymunları

19 harfli

anuyumsuz yenilemek, bitkisel yenilikler, elin yeñinde tutmak, eski ağza yeni taam, hijyenik et torbası, karşıyenimli alaşım, nöbetçi yeniçeriler, sermayenin getirisi, yeni adla kaydetmek, yeni biçimleyicilik, yeni doğan sarılığı, yeni halkbilimcilik, yeni Osmanlı kuruşu, yeniçeri bayrakları, yeniden adlandırmak, yeniden aşılanırlık, yeniden buzsullanma, yeniden güçlendirme, yeniden mal çıkarma, yeniden mal getirme, yeniden seslendirme, ...

18 harfli

borcun yenilenmesi, ezilmeden yenilmek, karşıyenimli ortam, katı vejetaryenizm, özgüsel yenircelik, radikal yenilikler, yeni adla saklamak, yeni antik komedya, yeni davranışçılık, yeni dirimselcilik, yeni dosya sistemi, Yeni Dünya kuşları, yeni eleştiricilik, yeni iş arama izni, yeni soyyapıtçılık, yeni Türk harfleri, yeniden düzenlemek, yeniden düzenlenme, yeniden etkin olma, yeniden geliştirme, yeniden kovuşturma, ...

17 harfli

atmosfer yenileme, başlama meridyeni, eczacı teknisyeni, Kızıldağyeniyapan, Kurtbeliyeniyapan, kümenin tümleyeni, odalı yeniçeriler, saldın yenilemesi, tepki yenilenmesi, Yeni Dünya aslanı, yeni Eflatunculuk, yeni hisse senedi, yeni izlenimcilik, Yeni Lamarckcılık, Yeni Malthusçuluk, yeni merkantilizm, yeni sömürgecilik, yeni ürün aşaması, yeniçeri efendisi, yeniden ayarlamak, yeniden bağlanmak, ...

16 harfli

birikinti yenimi, dil yeniği olmak, gönüllü yeniçeri, köklü yenilikler, yeni darvincilik, yeni Darwincilik, yeni dünya oyunu, yeni emperyalizm, yeni gerçekçilik, yeni kavramcılık, yeni klasikçilik, yeni korporatizm, yeni korumacılık, yeni lamarkçılık, yeni Platonculuk, Yeni Türk Lirası, Yeni Türkçeciler, yeniçeri odaları, yeniçeri serdarı, yeniden aşılanım, yeniden aşılanır, ...

15 harfli

Emirleryenicesi, gerilimli yenim, hava yeniletimi, kapılı yeniçeri, karbon yenileme, salt yenircelik, ufak yenilikler, yeni çözümcüler, yeni eleştirici, yeni gerçeçilik, Yeni Hegelcilik, yeni simgecilik, Yeniboyundurcak, yeniçeri düğünü, yeniçeri kâtibi, Yeniçokdeğirmen, yeniden başlama, yeniden dağılım, yeniden dağıtım, yeniden denemek, yeniden dolaşım, ...

14 harfli

Aşağıyeniyapan, bilet yenileme, Cerityeniyapan, Çaybaşıyeniköy, deriyenileşimi, kanal yenileme, Kargalıyeniköy, motor yenileme, Musalaryeniköy, sapkın yenilik, tartı yenileme, yeni Eflatuncu, yeni izlenimci, Yeni Kantçılık, yeni olguculuk, Yeni Zelandalı, Yeniaslanbaşar, Yenibeyrehatun, Yeniboğazkesen, Yenicearmutcuk, yeniçağ tarihi, ...

13 harfli

Alcıyeniyapan, çatlak yenimi, Çimeliyeniköy, Ekecikyeniköy, Evciyenikışla, hipokrat yeni, iş yenilenmek, kent yenileme, Kümbetyeniköy, Merkezyeniköy, sağım hijyeni, süreç yenilik, Tekkeyenicesi, vejetaryenizm, yeni gerçekçi, yeni idealizm, yeni İstanbul, yeni kanıtlar, yeni Platoncu, yeni yaşarlık, yeni yetmelik, ...

12 harfli

antihijyenik, Aşagıyenigün, Aşağıyeniköy, Birinci Yeni, el yenilliği, gıda hijyeni, Gümüşyeniköy, Irmakyeniköy, Kargınyenice, karşıyenimli, Kartezyenizm, Küçükyeniköy, Özbeyyeniköy, salt yenilik, Sünnetyenice, Topçuyeniköy, ürün yenilik, yeni çevirim, yeni olaylar, yeni ve eski, yeni yapıntı, ...

11 harfli

Aşağıyenice, Belenyenice, Büyükyenice, Çakıryenice, Çimenyenice, çukur yenim, Dağyenicesi, genel yenim, güve yeniği, Hanlıyenice, hava yenimi, ikinci yeni, Kelemyenice, kurt yeniği, Küçükyenice, lezbiyenizm, muayyeniyet, öz yeniliği, yeni baştan, yeni doğmuk, yeni eşrefî, ...

10 harfli

ak yenirce, bit yeniği, Dağyeniköy, Karayenice, karşıyenim, kurtyeniği, Paşayenice, Türkyenice, yeni altın, yeñi bahar, yeni basım, yeni çekim, yeni dalga, yeni dönem, yeni dünya, yeni eşlem, yeni gümüş, yeni kuruş, yeni kuşak, yeni magma, yeni oynak, ...

9 harfli

acel yeni, acer yeni, Akyeniköy, Beyyenice, bityeniği, Dağyenice, Tekkeyeni, yeni kent, yeni okul, yeni olum, yeni rumî, yeni sene, yeni yazı, yeni yeni, Yeniaydın, yenibahar, Yenibahçe, Yenibaşak, Yenibedir, Yenibosna, Yenibucak, ...

8 harfli

eñi yeñi, hijyenik, İçyenice, Şeyhyeni, Yeni Çağ, yeni yıl, yeni zar, Yenialan, Yenicami, Yeniceli, Yeniçağa, yeniçeri, Yeniçöte, yenidene, Yenidere, yenietme, Yenifoça, Yenigazi, Yeniışık, Yenikale, Yenikapı, ...

7 harfli

acayeni, biyenim, Dağyeni, dimyeni, siyenit, yeni ad, yeni ay, yenicek, Yenicik, yeniçağ, Yeniçam, Yeniçay, Yenidal, Yenidam, yenidan, yeniden, Yenigül, Yenigün, Yenikaş, yenikli, yenilek, ...

6 harfli

yeniay, yenici, yeñili, Yeniöz, Yenisu, Yenisü, yeñişe, yeniye, yenile

5 harfli

yenik, yenil, yenim, Yenin, yenir, yeniş

4 harfli

yeni

Kelime Ara