İçinde YOK geçen kelimeler

İçinde YOK geçen kelimeler 398 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yok aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yok anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde YOK geçen kelimeler

25 harfli

biyokimyasal zehirli etki, endotelyokoriyal plasenta, Epiteliyokist enfeksiyonu, korpus kallozumun yokluğu, yoksulluğun fasit dairesi, yoksulluğun kısır döngüsü

24 harfli

biyokimyasal toksikoloji, bulgu belgesinin yokluğu, el yokamak, (el yohamak), insani yoksulluk indeksi, kültürce yoksun çocuklar

23 harfli

(bir işi) yokuşa koşmak, artikulasyo radyokarpea, enfeksiyöz miyokarditis, epitelyokoryal plasenta, geçici haktan yoksunluk, insani yoksulluk dizini, miyokarditis travmatika, yetki belgesini yoklama, yok edici fiyatlandırma, yoksulluk açığı endeksi, yoksulluk kısır döngüsü

22 harfli

(bir şeyden) hayır yok, (birinin) canı yok mu?, gümrük yoklama belgesi, miyokart dejenerasyonu, ölmek var, dönmek yok!, yoksulluk açığı dizini, yüz yokluğu “doğuştan”

21 harfli

bir varmış bir yokmuş, biyokimyasal tolerans, Metagonimus yokogawai, ölmüş de ağlayanı yok, radyokarbon tarihleme, vergi yoklama belgesi, yoksullaştıran büyüme, yorgunu yokuşa sürmek

20 harfli

biyokimyasal genetik, dayanırlık yoklaması, endoperimiyokarditis, gözlüye gizli yoktur, güç katımı yoklaması, var yok yanıt modeli, yok olma sabuklaması, yokanmak, (yokunmak), yoklamaya yetkililer, yoksulluk endeksleri

19 harfli

ağzının perhizi yok, altta yok üstte yok, beyin-yulun yokluğu, difeniltiyokarbazit, fizyokratik düşünce, fol yok yumurta yok, koryokapiler tabaka, nitrozomiyokromojen, radyokarbon yöntemi, varsa ... yoksa ..., yenilemenin yokluğu, yok olma radyasyonu, yoksulluk dizinleri

18 harfli

(bir şeyde) iş yok, ahretlik yoklaması, anjiyokardiyografi, askerlik yoklaması, at var, meydan yok, derinlik yoklaması, döl yatağı yokluğu, göz siniri yokluğu, hilesi hurdası yok, ismi var cismi yok, tapiyoka hastalığı, yok ananın örekesi, yok bahasına satış

17 harfli

ağzı var dili yok, aması maması yok!, bakteriyoklorofil, başka işi yok mu?, bugünden tezi yok, hafızayı yoklamak, hiç yoktan iyidir, işi yokuşa sürmek, kamuoyu yoklaması, kolanjiyokarsinom, misli menendi yok, nesi var nesi yok, öyle (yağma) yok!, şimdiden tezi yok, tapiyoka sporlusu, yargının yokarımı, yarından tezi yok, yoksullaşmış algı, yoksulluk belgesi

16 harfli

biyokimyasal yol, branşiyokraniyum, çökül yoksulluğu, dilin kemiği yok, eslemeçli yoklam, gelir yoksulluğu, göreli yoksulluk, gümrük yoklaması, haddi hesabı yok, işitkicil yoklam, kefenin cebi yok, kendini yoklamak, kriyokoagülasyon, mutlak yoksulluk, nabzını yoklamak, radyokromatograf, sağlık yoklaması, şeytanın işi yok, tırnak yoklaması, yanlılık yokluğu, yok edici deprem, ...

15 harfli

adam yokluğunda, anjiyokeratozis, canı yoka komak, galvani yoklamı, gıda yoksulluğu, ısık el yoklamı, karada ölüm yok, kaynama yokluğu, nabız yoklaması, od yok ocak yok, öznel yoksulluk, sayım suyum yok, tapiyoka posası, varla yok arası, vergi yoklaması, yoketme belgesi, yoklama aralığı, yoklama düğmesi, yokoluş ışınımı, yoksullaştırmak, yoksulluk adası

14 harfli

ağ yoklayıcısı, akıldan yoksun, aslı faslı yok, böbrek yokluğu, fırsat yoksulu, hakkın yokluğu, inişli yokuşlu, nabız yoklamak, özdek yokoluşu, polidiyoksanon, radyokartograf, salt yoksulluk, şavkla yoklama, uyku durak yok, var-yok yanıtı, yazılı yoklama, yoklama akçesi, yoklama balonu, yoklama sorusu, yokluk önsavı., yoksullaştırma

13 harfli

ağız yoklamak, anjiyokeratom, avardı ayoktu, beyin yokluğu, biyokatalizör, bukuk yoksulu, çift yokolumu, dölgü yoklamı, Epiteliyokist, göz yoklaması, ilaç için yok, karşıtyoklama, koryokarsinom, lâmı cimi yok, ne var ne yok, radyokontrast, saç yoklaması, sinir yokluğu, sosyokültürel, sözlü yoklama, tadı tuzu yok, ...

12 harfli

beyni yoklar, beyni yoksal, biyokimyasal, buka yoksulu, duyu yokluğu, elle yoklama, ezmi yokluğu, fizyokratlar, fizyokratlık, ipi sapı yok, miyokarditis, miyokardiyal, miyokardiyum, miyokardozis, oy yoklaması, poliyoksalen, sahne yokuşu, ses seda yok, üç yoksulluk, ürün yoketme, yok oğlu yok, ...

11 harfli

ağzı yokarı, aşşa yokarı, baş yokluğu, bazidyokarp, biyokanin A, biyokimyacı, dil yokluğu, diyecek yok, göz yokluğu, hani yok mu, işin mi yok, kutupyoklar, mesele yok!, plajiyoklaz, radyokarbon, tiyokonazol, üzerine yok, yelme yokuş, yokarılamak, yokluk hali, yoksul uyak, ...

10 harfli

amfiyoksus, amfiyoksüs, bağrı yoka, baş yokarı, dik yokarı, erişim yok, fizyokrasi, hesabı yok, hiç yoktan, iktiyokola, imkânı yok, in cin yok, karyokines, karyokinez, miyokardit, miyoklonus, piyokolpos, radyokimya, şakası yok, üstüne yok, yok satmak, ...

9 harfli

beyni yok, biyokimya, biyokütle, fizyokrat, hacet yok, hilaf yok, imanı yok, izanı yok, kafa yok!, Karayokuş, karyokist, Kocayokuş, kuşku yok, mahal yok, mandiyoka, Ortayokuş, önyoklama, ötesi yok, pyoktanin, şüphe yok, yağma yok, ...

8 harfli

bayoktan, beis yok, biyokrom, Bozyokuş, daş yoku, laf yok!, miyokard, miyokart, miyokrom, söz yok!, tañı yok, tapiyoka, yok edim, yok yere, yok yılı, yok yire, yokalmak, yokarlak, yokatmak, yokçuluk, yoklamaç, ...

7 harfli

Akyokuş, tapyoka, tıs yok, var yok, yok yok, yok yom, yokarma, yoketme, yoklama, yokluğu, yokoluş, yokuşçu, yokuşlu

6 harfli

ek yok, manyok, yok iş, yokara, yokarı, yokluk, yokmak, yoksam, yoksul, yoksun, yoksuz, yoktur

5 harfli

bayok, goyok, hoyok, koyok, yokçu, yoklu, yokor, yoksa, yoksu, yokuç, yokum, yokuş

4 harfli

yoka, yoku

3 harfli

yok

Kelime Ara