İçinde Z geçen kelimeler

İçinde Z geçen kelimeler 53628 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde Z geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (bir şey) abanoz kesilmek, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) zamanı geçmek, (bir yer) zindan kesilmek, (biri biriyle) zıt gitmek, (biri) vazifesinden olmak, (birini) ağzına baktırmak, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) dümenini bozmak, (birinin) izinden yürümek, (birinin) kuyusunu kazmak, (birinin) yüzüne bağırmak, (birinin) yüzünü ağartmak, abomazal refluks sendromu, abomazumda kum toplanması, aç gözünü, açarlar gözünü, aç ne yemez, tok ne demez, açtı ağzını, yumdu gözünü, ağanın gözü, yiğidin sözü, ...

24 harfli

(bir şey) gözüne ilişmek, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (bir yerde) gözünü açmak, (birini) yer kabul etmez, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, (birinin) nabzına girmek, (birinin) zihnine girmek, (birinin) zihnini çelmek, 1 sayılı vergi çizelgesi, A.A.A. benzerlik teoremi, ABD-İran rehineler krizi, acele ile menzil alınmaz, açık zincirli bileşikler, açıklık hızı, açısal hız, adam olana bir söz yeter, Afrika çizgili tekirciği, Afrika tripanosomiyazisi, ...

23 harfli

(bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeye) cevaz vermek, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyin) dozu kaçmak, (birine) gözdağı vermek, (birine) muziplik etmek, (birine) tarziye vermek, (birini) görüp gözetmek, (birini) gözüm görmesin, (birini) kurşuna dizmek, (birini) zincire vurmak, (birinin) gözüne girmek, (birinin) nazını çekmek, (birinin) omzuna binmek, (birinin) sözünü tutmak, (birinin) üzerine atmak, 100 nolu ILO Sözleşmesi, ...

22 harfli

“ bessel-hagen” tüzüğü, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeyi) hazır etmek, (bir yer) zindan olmak, (birine) zincir vurmak, (birini) gaza getirmek, (birinin) gözünü açmak, (birinin) izine basmak, (birinin) kızı kısrağı, (birinin) yüzüne karşı, (birinin) zebunu olmak, (davayı) nakzen görmek, 29 nolu ILO Sözleşmesi, 87 nolu ILO Sözleşmesi, 98 nolu ILO Sözleşmesi, AB uzlaştırma komitesi, abecesel damga dizgisi, acı bakla zehirlenmesi, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir şeyi) imza etmek, (birine) söz düşmemek, (birine) söz getirmek, (birine) zahmet olmak, (birine) zevali olmak, (birini) deniz tutmak, (birini) zengin etmek, (birinin) gözü önünde, (birinin) keli kızmak, AB akdeniz politikası, abeceli sayısal dizin, absorbsiyon bozukluğu, açık deniz sözleşmesi, açık pazar politikası, açık yıldız yığınları, adamakla mal tükenmez, ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, ...

20 harfli

“ baumgarten” tüzüğü, (bir şeyi) söz etmek, (birine) ceza kesmek, (birine) nazı geçmek, (birine) zifos atmak, (birini) rezil etmek, (üzerine) tüy dikmek, 1 Temmuz bankacılığı, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, açıklama müzekkeresi, ademimerkeziyetçilik, adezyo intertalamika, adını ağzına almamak, adil ve kalıcı çözüm, Afrika domuz humması, Afrika panzer ordusu, ağartısal zar yalımı, ağırlıksal çözümleme, ağız papillomatozisi, ağız tadı ile satmak, ...

19 harfli

... ziyafeti çekmek, (bir şey) az gelmek, (birine) söz gelmek, (hava) ayaza çekmek, 1,2-dimetoksibenzen, AB bilgi merkezleri, abanozlaştırabilmek, abanozlaştırıvermek, abızamzak çamkavak, abomazum deplasmanı, acil hizmet çağrısı, açık ağız aç kalmaz, açık yalazlı ışıtaç, açlık katabolizması, açlık metabolizması, açlık osteoporozisi, adî uzatılmış kesir, ağ arayüzü yazıcısı, ağanın eli tutulmaz, ağızdan soluk verme, ağzı boşa seğirtmek, ...

18 harfli

(birine) zar atmak, (birinin) ağzından, 7 alfa-hidroksilaz, a´dan z´ye (kadar), abanozlaştırabilme, abanozlaştırıverme, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, absorpsiyon cihazı, abuzamzak kayabaşı, acımasızlaşabilmek, açık pastörizasyon, açık tür yazı tipi, açıkgözlülük etmek, açıklayıcıdan özne, açın uykusu gelmez, açındırma kılavuzu, adçekmeyi kazanmak, adenililtransferaz, afarozman kesilmek, affınıza sığınarak, ...

17 harfli

... üzerine komak, (birinin) gözünde, (söz) abes kaçmak, 6-deoksi galaktoz, A-limitlenen dizi, abanırlar dizgesi, abaz abaz yürümek, abdominal gözenek, abecesizlik oranı, abırsızlıh elemek, acımasızlaşabilme, aciz içinde olmak, açgözlüleşebilmek, açık kapı hırsızı, açılışta özsınama, açısal uyumsuzluk, açışız uyumsuzluk, ademimerkeziyetçi, adenozin deaminaz, âdet olduğu üzere, adım adım izlemek, ...

16 harfli

abanozlaşıvermek, abdest tazelemek, abdesti bozulmak, abomazum yangısı, Acem güzellemesi, acyo faiz kuramı, açgözlüleşebilme, açgözlülük etmek, açık hava müzesi, açık kompozisyon, açıklık kazanmak, açılma çizelgesi, açın imanı olmaz, açıortay düzlemi, açlık alkalozisi, adacık öz emlemi, adrenal virilizm, ağ göze açıklığı, ağınım değişmezi, ağır ceza işleri, ağır para cezası, ...

15 harfli

`sonra` gözlemi, 9 iğneli yazıcı, A, B dizilemesi, abanozlaşıverme, abanozlaştırmak, abaz abaz olmak, abaz abaz yemek, abdestbozan otu, abecesel sözcük, abomazum ülseri, abstraksiyonizm, aç susuz kalmak, açık tüberküloz, açıklama yazısı, açıklayacı özne, ad soylu sözcük, ademimerkeziyet, adenilat siklaz, adezyon kuvveti, adı belirsizlik, aduzayı nesnesi, ...

14 harfli

`önce` gözlemi, (os) gözkapağı, A-doğru-uzaysı, abanozlaştırma, abazıya yilmek, Abhazya sorunu, acımasızcasına, acımasızlaşmak, âcizleşebilmek, aç ayı oynamaz, açık sözdizimi, açısal uzaklık, açiltransferaz, açtırma ağzımı, adenosklerozis, adına imzalama, adipoz yüzgeci, adipöz yüzgeci, adli eczacılık, adres çözünümü, adsız yapıtlar, ...

13 harfli

AB 1965 krizi, Abaza peyniri, abaza tahtası, abazan kalmak, abdest bozmak, Abhaz peyniri, abisal düzlük, abraza gitmek, acı bakla özü, acımasızlaşma, âcizleşebilme, açgözlüleşmek, açık gazölçer, açık işsizlik, açık pozisyon, açık sözleşme, açık sözlülük, açılmaz yemiş, açmaza düşmek, adalar denizi, âdetgörmezlik, ...

12 harfli

(os) düzmeci, AB zirveleri, abanozgiller, abanozlaşmak, abartısızlık, abartmasızca, abaza kesimi, abazan olmak, abazanlaşmak, abdestsizlik, abezan olmak, abisiyal zon, abomazopeksi, abramis zonu, acuk bekmezi, açgözlüleşme, açı uzaklığı, açık kırmızı, açık yazılış, açıkgözlülük, açınır yüzey, ...

11 harfli

A kromozomu, A türü dizi, abanoz gibi, abanozlaşma, abartısızca, abazambalak, abazanlaşma, abba düzeni, abdestbozan, Abdürrezzak, abızamzalak, abrozavanlı, acımasızlık, acız tutmak, âciz kalmak, acze düşmek, açık ağızlı, açık prizma, açmaz komak, açmazlanmak, ad kazanmak, ...

10 harfli

... azmanı, a-lı dizge, abartmasız, abaz zabaz, Abdiçıkmaz, abdülleziz, abır zabır, abırsızlıh, abızartlak, abiyogenez, abomazitis, aboral zar, absolutizm, abur zabur, acı karpuz, acımasızca, acızlanmak, âcizleşmek, ACV dizeyi, acze düşme, açgözlülük, ...

9 harfli

abajursuz, abartısız, abasızlık, abazambak, abazanlık, abazırmak, abdestsiz, Abdülazim, Abdülaziz, Abdülezel, Abdüzzeki, abızambak, abızamzah, abızamzak, abrazonlu, abuzambah, abuzambak, abuzamzak, Abuzettin, Acem ağzı, acı ceviz, ...

8 harfli

a-düzeyi, abaşumaz, abazımak, abazıpka, abdessuz, abdiâciz, abecesiz, abı kızı, abiyozis, abomazum, aboşumaz, abrazyon, abuzayık, acımasız, âcizleri, aç boğaz, aç ezber, açıkağız, Açıkyazı, açmazlık, adalesiz, ...

7 harfli

abansız, Abazaca, Abhazca, abırsız, acakızı, acı söz, acızlıh, acızmak, âcizane, âcizlik, açağraz, açgözlü, açıkgöz, açkısız, adaksız, adamsız, adarsız, Adayazı, adezyon, aduzayı, afalsız, ...

6 harfli

a`zamî, abanız, abanoz, abanuz, abasız, abazan, Abazlı, abézan, abezek, abiriz, abiyoz, Abuzer, acabez, Acaröz, acığaz, acısız, açağız, açıgaz, adasız, adipoz, adipöz, ...

5 harfli

abaza, abbaz, abdaz, Abhaz, abraz, abrez, abzer, abzol, abzop, acaza, aceze, Acıöz, acuze, açgöz, açmaz, adsız, adsuz, afazi, aflaz, afsız, ağbaz, ...

4 harfli

a`zâ, abaz, aciz, agız, ağaz, ağoz, ağuz, ağüz, ahiz, akoz, Aköz, alaz, alız, aliz, aloz, amez, anaz, anız, anuz, apaz, araz, ...

3 harfli

ağz, aız, arz, auz, aza, aze, azı, azo, azu, baz, bez, bız, biz, boz, böz, buz, büz, caz, cez, cız, coz, ...

2 harfli

az, ez, ız, iz, oz, öz, uz, üz, yz, za, zé, zı, Zn, zo, Zr

Kelime Ara