İçinde ZAMA geçen kelimeler

İçinde ZAMA geçen kelimeler 431 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zama aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zama anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZAMA geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) zamanı geçmek, duyulan geçmiş zaman kipi, eş zamanlı ilketki dizeyi, eştümleşik zaman serileri, gelecek zaman sıfat-fiili, geniş zaman kipinin şartı, görülen geçmiş zaman kipi, kılcal damar dolum zamanı, ortalama güneş zamanı, Oz, yedekleme zaman çizelgesi

24 harfli

art zamanlı anlam bilimi, duyulan geçmiş zaman eki, eşgüdümlü evrensel zaman, geçmiş zaman sıfat-fiili, gelecek zaman isim-fiili, gelecek zamanın hikâyesi, gelecek zamanın rivayeti, gerçek yıldız zamanı, Yz, görülen geçmiş zaman eki, iş parçacığı zamanlaması, logaritmik zaman çizgesi, saf rastsal zaman serisi, zaman serisi çözümlemesi, zaman serisi özellikleri

23 harfli

art zamanlı ses bilgisi, eş zamanlı anlam bilimi, gâvur orucu gibi uzamak, geniş zaman sıfat-fiili, gerçek güneş zamanı, Gz, görülmeyen geçmiş zaman, katmerli birleşik zaman, rivayet birleşik zamanı

22 harfli

aman zaman dedirtmemek, art zamanlı dil bilimi, aşım zamanında besleme, doğrusal zaman eğilimi, durağan zaman serileri, eş zaman deprem eğrisi, eş zamanlı ses bilgisi, gelecek zaman görünümü, geniş zaman isim-fiili, geniş zamanın hikâyesi, hikâye birleşik zamanı, katmerli bileşik zaman, ortalama yıldız zamanı, öğrenilen geçmiş zaman, sürekli zaman serileri, vergilerde zaman aşımı, zaman aşımı başlangıcı, zaman serisi modelleri, zaman uyumlama damgası, zamanlayıcı iş nesnesi, zamanuyumlu bilgisayar

21 harfli

aman zaman diñnememek, belirsiz geçmiş zaman, de Sitter uzay zamanı, eş zamanlı bilgisayar, eş zamanlı dil bilimi, eş zamansız yenilemek, geçmiş zaman ad fiili, geçmiş zaman görünümü, gelecek zamanın şartı, geniş zamanm rivayeti, işlemci zamanlayıcısı, kabuk oluşumlu egzama, koşul birleşik zamanı, koşutzamanlı uygulama, şartlı birleşik zaman, ulaçlı birleşik zaman, üstzaman katı dizgesi, windows zaman hizmeti, zaman serisi verileri, zaman toplulaştırması, zamanla değişen geçiş, ...

20 harfli

bağlantı zaman aşımı, belirli geçmiş zaman, birleşik zamanlı kip, duyulan geçmiş zaman, eş zamanlı ilgileşim, fiilde zaman kayması, geçmişte geniş zaman, gelecek zaman ortacı, geniş zaman görünümü, gerçek zamanlı çıkış, gerçek zamanlı giriş, görülen geçmiş zaman, kesikli zaman serisi, kısa zamanlı çalışma, miş`li -geçmiş zaman, ortalama zaman saati, özdevingen zamanlama, özel zaman çizelgesi, tam zamanında üretim, yarı zamanlı çalışma, zaman aşımı süreleri, ...

19 harfli

akma sınırı uzaması, aman zaman bilmemek, aman zaman vermemek, birzamanlı kanunlar, boş zaman etkinliği, bütçe zaman doğrusu, geçmiş zaman ortacı, gel zaman git zaman, geniş zamanın şartı, gerekli emek zamanı, görev zamanlayıcısı, interdigital egzama, parmak arası egzama, yedek zaman aralığı, zamanda değişmezlik

18 harfli

art zamanlı yöntem, egzama eritematoza, egzama püstüllosum, egzama vezikülozum, eş zamanlı olmayan, eş zamanlı tepkime, eş zamansal yöntem, gelecek zaman kipi, geniş zaman ortacı, karşı zaman vuruşu, şimdiki zaman kipi, zaman ayrıştırması, zaman belirlenmesi, zaman dakikası, dk, zaman ile yarışmak, zaman saniyesi, sn, zamanlanmış oturum

17 harfli

basit zamanlı kip, birincil zamanlar, egzama kurustozum, egzama papüllozum, egzama seboreikum, egzama verrukozum, eş zamanlı yöntem, evresel zaman, ez, gebeliğin uzaması, geçmiş zaman kipi, gökgünlüğü zamanı, kapaç zamanlaması, kendinden zamanlı, kılıçoyunu zamanı, küçük dil uzaması, salt zaman ölçümü, ücret zaman aşımı, zamana göre ücret, zamandaş eylemler

16 harfli

alıntının zamanı, berk geniş zaman, boş zaman ilgisi, döl düşme zamanı, egzama skuamozum, eş zamanlı dekor, eş zamanlı sahne, geniş zaman kipi, herzamanlı kanun, ikincil zamanlar, tohumlama zamanı, uzama faktörleri, yanlış zamanlama, yıldız zamanı Yz, zaman ortalaması, zaman paylaşımlı, zaman saklanması, zamana özgü etki, zamanca özümleme, zamandaş gelişim, zamandaş saldırı, ...

15 harfli

berk geri zaman, beslenme zamanı, egzama bullozum, egzama maditans, etekleri uzamak, geniş zaman eki, gökbilim zamanı, ibrecek uzaması, sağsözlük zaman, seboreik egzama, uzama esnekliği, uzama katsayısı, üniversal zaman, yerbilim zamanı, zaman -den hali, zaman belirteci, zaman bildirimi, zaman çalışması, zaman çekerliği, zaman çerçevesi, zaman çizelgesi, ...

14 harfli

art zamanlılık, birleşik zaman, değirgi zamanı, devşiri zamanı, dördüncü zaman, ekzojen egzama, elastiki uzama, elle zamanlama, endojen egzama, ortalama zaman, patlama zamanı, sıkışma zamanı, tiyatro zamanı, uzama gerinimi, uzun uzamadıya, vaktizamanında, yürütme zamanı, zaman bırakmak, zaman bilimsel, zaman büyümesi, zaman dağılımı, ...

13 harfli

avlama zamanı, başlıca zaman, bileşik zaman, birinci zaman, catlığ zamanı, derişik zaman, devlük zamanı, eş zamanlılık, filmsel zaman, gelecek zaman, geniş zamanlı, ikindi zamanı, ilerüki zaman, kırhım zamanı, kopma uzaması, Mürur-ı zaman, şimdiki zaman, uzama faktörü, yıldız zamanı, zaman (zeman), zaman aralığı, ...

12 harfli

ana zamanlar, ara zamanlar, aynı zamanda, bir zamanlar, bölge zamanı, dikim zamanı, döküm zamanı, durak zamanı, eş zamanlama, fiilde zaman, geçmiş zaman, göreli zaman, güneş zamanı, günlük zaman, hasat zamanı, iftar zamanı, ikinci zaman, kaç zamandır, kalıcı uzama, koşutzamanlı, ödünlü uzama, ...

11 harfli

art zamanlı, atom zamanı, basit zaman, çift zamanı, dili uzamak, egzama nazi, ekim zamanı, eş zamanlık, eş zamansız, geniş zaman, ileri zaman, ilkel zaman, müruruzaman, ömrü uzamak, öncül zaman, Yakın Zaman, yalın zaman, yerel zaman, zama guşağı, zaman adamı, zaman almak, ...

10 harfli

açık zaman, ahir zaman, aman zaman, birzamanlı, calkazamak, daldızamak, damağzamak, egzamatoid, emek zaman, eş zamanlı, eşit zaman, geri zaman, kimi zaman, muntazaman, uzamaölçer, uzay-zaman, yaş egzama, yat zamanı, yazamazlık, zamanaşımı, zamandizin, ...

9 harfli

bir zaman, boş zaman, dar zaman, egzamatöz, elirzaman, her zaman, ölü zaman, zaman eki, zamandışı, zamandizi, zamanında, zamankatı, zamanlama, zamazingo

8 harfli

alızamak, benzamak, egzamalı, eş zaman, goğzamak, ilkzaman, kapzamak, kavzamak, kovzamak, tarzamak, zamandaş, zamanile, zamansız

7 harfli

buzamak, kavzama, kazamak, kazamat, mazamaz, tozamak, zamanla, zamanlı, zamarıh, zamayır

6 harfli

bâzama, çozama, egzama, kizama, uzamak, zamâna, zamane, zamarı

5 harfli

uzama, zamah, zamat

4 harfli

zama

Kelime Ara