zama

zama

Üzengi kayışı.


zama

Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek katlanan kıl ipi katlarından her birinin boy ölçüsü.


zama

1. Enişte. 2. Güvey.


zama için benzer kelimeler


zama, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
zama kelimesinin tersten yazılışı amaz diziliminde gösterilir.