İçinde ZON geçen kelimeler

İçinde ZON geçen kelimeler 252 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ZON geçen kelimeler

25 harfli

nükleer manyetik rezonans

24 harfli

Brachygobius xanthozonus, Hemigrammus erythrozonus

23 harfli

paramezonefroz borucuğu

22 harfli

arizona enfeksiyonları, elektron spin rezonans

20 harfli

Ascheim-Zondek testi, enflasyonist helezon, Helmholtz rezonatörü, ücret-fiyat helezonu, zong zong sokuldamak

19 harfli

lamina horizontalis, rezonans floresansı, rezonans sandıkları, Simulium amazonicum, zona kolumnaris ani

18 harfli

elektrik rezonansı, epibatipelâjik zon, Erethizon dorsatus, horizontal bulaşma, Pelargonium zonale, Petromyzon marinus, Petromyzontiformes

17 harfli

Amazona amazonica, manyetik rezonans, pars horizontalis, Puntius tetrazona

16 harfli

Barbus tetrazona, başı zonguldamak, çiftleşme sezonu, Hertz rezonatörü, mometazon furoat, plasenta zonarya, rezonans çizgisi, spasya zonularya, zona fasciculata, zona glomerulosa, zona glomeruloza, zona intermediya, zona reticularis, zona retikülaris, zonklayan yıldız, zonula occludens

15 harfli

Amazon papağanı, fibra zonulares, inhibisyon zonu, kortizonlu ilaç, ozonlama cihazı, Petromyzontidae, retrotranspozon, Trabzon hurması, zona fasikulata, zona reaksiyonu, zonk zonk atmak, zonk zonk etmek, zonklama dönümü, zonula adhcrens, zonula ciliaris, zonula okludens, zonula silyaris

14 harfli

Amerika bizonu, Amerika vizonu, anizonükleozis, Barbizon okulu, Barzona sığırı, Erethizontidae, oksifenbutazon, rodizonik asit, Sibirya vizonu, stratum zonale, tiyatro sezonu, zon zon gezmek, zon zön gezmek, zonar plasenta, Zonguldaklılık, zonula aderens

13 harfli

Avrupa bizonu, Avrupa vizonu, bizon kültürü, eşeykromozonu, helezonlaşmak, hidrokortizon, izonitrojenik, kombinezonsuz, mezonefridyum, osazon deneyi, ozazon deneyi, ozon tabakası, ozon tedavisi, ozonlaştırıcı, Petromyzontes, profundal zon, Szondi ölçeri, transpozonlar, zona pelusida, zongul zongul, zongur zungur

12 harfli

abisiyal zon, abramis zonu, Amazon paktı, Curzon hattı, deksametazon, helezon yayı, helezonlaşma, horizontalis, Ichthyomyzon, klorzoksazon, kombinezonlu, ozon üreteci, rezonant ses, semikarbazon, Trabzon çayı, Trabzon yağı, Trabzonluluk, üreme sezonu, vazonöropati, zona arkuata, zona kutanea, ...

11 harfli

amazon taşı, aşım sezonu, Barbus zonu, benzonitril, betametazon, ekzonükleaz, konfor zonu, ozon yuvarı, pelâjik zon, potamal zon, sefoperazon, Zonguldaklı, zonguldamah, zonguldamak, zongurdamak, zonğurdamak, zonkuldamak, zonkurdamak, zonturluluk

10 harfli

afotik zon, bentik zon, helezonsuz, horizontal, kombinezon, kortizonlu, mezonefros, mezonefroz, ozon ölçüm, ozonlaşmak, ozonlayıcı, ozonometre, ozonyuvarı, öfotik zon, retropozon, Scorzonera, şizontosit, Theromyzon, transpozon, vizon kürk, zonklatmak

9 harfli

abrazonlu, Amazonlar, av sezonu, benzontat, Dalzonizm, diazonyum, diyapazon, helezonlu, izoniazid, kinetazon, metalazon, mezonotum, ozonlamak, ozonlaşma, ozonosfer, ozonoskop, ozonölçer, ölü sezon, prednizon, prokuazon, rezonatör, ...

8 harfli

darabzon, garnizon, helezoni, hidrazon, kortizon, magnezon, ozonizör, ozonlama, ozonoliz, rezonans, sezonluk, tetrazon, zongadak, zongumak, zonklama, zonturlu

7 harfli

akrozon, biyozon, ditizon, ekdizon, gazonni, halazon, helezon, horizon, K-mezon, Trabzon, vizonet, zon zon, zongula

6 harfli

amazon, azonal, barzon, izonim, osazon, ozazon, ozonür, şizont, telzon, zomzon, zonbak, zongaç, zongın, zongur, zongut, zonguz, zonkur, zonnuk, zontor, zontur, zonula

5 harfli

avzon, bizon, ekzon, hizon, mezon, sezon, urzon, vizon, zonna

4 harfli

ozon, zona, zonk

3 harfli

zoñ

Kelime Ara