ZON ile biten kelimeler

ZON ile biten veya sonunda ZON olan kelimeler 61 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ZON ile biten kelimeler

20 harfli

enflasyonist helezon

18 harfli

epibatipelâjik zon

15 harfli

retrotranspozon

14 harfli

oksifenbutazon

13 harfli

hidrokortizon, profundal zon

12 harfli

abisiyal zon, deksametazon, Ichthyomyzon, klorzoksazon, semikarbazon

11 harfli

betametazon, pelâjik zon, potamal zon, sefoperazon

10 harfli

afotik zon, bentik zon, kombinezon, öfotik zon, retropozon, Theromyzon, transpozon

9 harfli

diyapazon, kinetazon, metalazon, ölü sezon, prednizon, prokuazon, televizon

8 harfli

darabzon, garnizon, hidrazon, kortizon, magnezon, tetrazon

7 harfli

akrozon, biyozon, ditizon, ekdizon, halazon, helezon, horizon, K-mezon, Trabzon, zon zon

6 harfli

amazon, barzon, osazon, ozazon, telzon, zomzon

5 harfli

avzon, bizon, ekzon, hizon, mezon, sezon, urzon, vizon

4 harfli

ozon

3 harfli

zoñ

Kelime Ara