İçinde ZOR geçen kelimeler

İçinde ZOR geçen kelimeler 280 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZOR geçen kelimeler

25 harfli

oylumsal zorlanıra ölçüsü, yazılık tutma zorunluluğu, zorunlu işletme koşulları

24 harfli

zorla çalıştırma yöntemi, zorunlu satın alma hakkı

23 harfli

marka koyma zorunluluğu, muskulus tenzor timpani, takınaklı zorunlu tepki, zorla çalıştırma yasağı, zorunlu erişim denetimi, zorunlu ilköğretim çağı, zorunluluk çıkış kuralı, zorunluluk dağıtıcılığı, zorunluluk ve rastlantı, zorunlulukta süre verme

22 harfli

köken adını zorla alan, özgürlük ve zorunluluk, zorunlu kamu giderleri, zorunlu karşılık oranı

21 harfli

köken adının zoralımı, markalama zorunluluğu, özortakdeğişke işlevi, Zorn yardımcı teoremi, zorunlu borç erteleme, zorunlu gereksinimler, zorunlu-seçme maddesi, zorunluluk yöneticisi

20 harfli

el koyma (zorödetim), yararlanma zorunluğu, zorla güzellik olmaz, zorunlu satış değeri

19 harfli

aklından zoru olmak, bekleme zorunluluğu, makaslama zorlaması, zoraki istem sorunu, zorla çekip çıkarma, zorunlu değiştirgen, zorunlu izin düzeni, zorunlu izlenceleme, zorunlu karşılıklar

18 harfli

rezorpsiyon kanalı, yineleme zorlanımı, zorlaalım tutanağı, zorlamalı başlatma, zorlayıcı nedenler, zorunlu hareketler, zorunlu sayfa sonu

17 harfli

ateşlemede zorluk, dışkılama zorluğu, fetal rezorbsiyon, toplumsal zorlama, zor alıma çarpmak, zorbalık yönetimi, zorla titreşimler, zorunlu borçlanma, zorunlu emeklilik, zorunlu özel izin, zorunlu simbiyont

16 harfli

akşamı zor etmek, çifte zorunluluk, sabahı zor etmek, sindirim zorluğu, zorlukla solumak, zorlunu çıkarmak, zorunda bırakmak, zorunlu (önerme), zorunlu giderler, zorunlu tasarruf

15 harfli

çekme zorlaması, çizgili zorilla, kert zort etmek, naftorezorsinol, vazorelaksasyon, zor oyunu bozar, Zorilla striata, Zorillu striata, zorla borçlanma, zorlanımlı kişi, zorlanma ölçeri, zorlayıcı neden, zorluk çıkarmak, zort zort itmek, zorunlu anaerob, zorunlu borçlar, zorunlu dersler, zorunlu güvence, zorunlu işletme, zorunlu kesinti, zorunlu öğrenim, ...

14 harfli

aybaşı zorluğu, barışa zorlama, buru zorlaması, hemadzorpsiyon, lakuna vazorum, özortakdeğişke, zora gelememek, zorbalık etmek, zorla tasarruf, zorla titreşim, zorunlu asalak, zorunlu kartel, zorunlu kılmak, zorunlu olarak, zorunlu profil, zorunlu tahkim

13 harfli

dinozorlaşmak, geçim zorluğu, öznel zorlama, sidik zoruyla, soluk zorluğu, uygun zoralım, zor kullanmak, zorba kalkmak, zorla besleme, zorla devinim, zorla salınım, zorla yürütme, zorlayabilmek, zorlu topuzlu, Zorlu yürütüm, zorunlu durak, zorunlu durum, zorunlu konum, zorunlu koşul, zorunlu ödeme, zorunlu sahne, ...

12 harfli

dinozorlaşma, ihtiyozorlar, işem zorluğu, Myzorhynchus, vasa vazorum, vaza vazorum, zoraki istem, zoraki talep, zorla ilişme, zorlaştırmak, zorlayabilme, zorlayıcılık, zorlu diürez, zorlu peklik, zortu geçmek, zorunlu izin, zorunlu tire

11 harfli

mezoridazin, pterozorlar, rezorpsiyon, rezorsinizm, zavratızort, zoba zoruna, zora binmek, zora gitmek, zora goşmak, zora koşmak, zoraki ürün, zorla satış, zorla yapım, zorlanımlık, zorlaştırma, zorlu çekiş, Zorlu satış, Zorn leması, Zorn önsavı, zoru da var, zoru zoruna, ...

10 harfli

dinozorlar, idrar zoru, mezorektum, mezorkiyum, mezorşiyum, mizorinkus, rezorsinol, sidik zoru, zor gelmek, zor görmek, zor zoruna, zorla alma, zorlamasız, zort atmak, zortu kuşu, zoru olmak, zorumsumak, zoruñ zoru, zorunluluk, zoruzoruna

9 harfli

ölçü zoru, zor etmek, zor itmek, zor köteh, zor topuz, zorakiyan, zorklamak, zorkunluk, zorlaalım, zorlanmak, zorlaşmak, zorlatmak, zorlayıcı, zorlıglan, zorsınmah, zorsunmak, zortlamak, zortlamaz, zorun güç, zorun ne?, zorzoruna

8 harfli

detruzor, Düzorman, metazore, metazori, zor alım, zor bela, zoralmak, zorbalık, zorbatır, zorklama, zorlamak, zorlanca, zorlanım, zorlanış, zorlanma, zorlaşma, zorlayış, zorlukla, zorpadak, zorpadan, zorramah, ...

7 harfli

dinozor, zamzort, zar zor, zimzort, zor zor, Zorabat, zoralım, zorazor, zorbaca, zorbana, zorgulu, zorlama, zorobir, zortlak, zorunan, zorunca, zorunlu, zorurak

6 harfli

tenzor, zirzor, zoraki, zorata, zorbaz, Zorbey, zorkuç, zorlak, Zorlar, zorluk, zornak, zornan, zornuk

5 harfli

zoral, zorba, zorca, zorgu, zorha, zorla, zorlo, zorlu, zoruk, zorun

4 harfli

azor, ozor, zork, zoro, zort

3 harfli

zor

Kelime Ara