içler acısı

içler acısı

sf. Çok acıklı, üzüntü veren.


içler acısı için benzer kelimeler


içler acısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 'l', 'e', 'r', ' ', 'a', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
içler acısı kelimesinin tersten yazılışı ısıca relçi diziliminde gösterilir.