içten yanmalı

içten yanmalı

bk. patlamasız motor.


içten yanmalı İng. diesel

mekanik: Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor türü.


içten yanmalı için benzer kelimeler


içten yanmalı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 't', 'e', 'n', ' ', 'y', 'a', 'n', 'm', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
içten yanmalı kelimesinin tersten yazılışı ılamnay netçi diziliminde gösterilir.