IDL

IDL İng. intermediate-density lipoprotein, IDL

Orta yoğunluklu lipoprotein.


IDL İng. intermediate-density lipoprotein

Orta yoğunluklu lipoprotein.


IDL için benzer kelimeler


IDL, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, I harfi ile başlar, L harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'I', 'D', 'L', şeklindedir.
IDL kelimesinin tersten yazılışı LDI diziliminde gösterilir.