orta yoğunluklu lipoprotein, IDL

orta yoğunluklu lipoprotein, IDL İng. intermediate-density lipoprotein, IDL

Çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin yıkımı durumunda oluşan bir lipoprotein sınıfı.


orta yoğunluklu lipoprotein İng. intermediate-density lipoprotein

Çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin, düşük yoğunluklu lipoproteinlere dönüşümünde ara ürün olarak meydana gelen ve VLDL kalıntısı olarak da adlandırılan bir lipoprotein sınıfı, IDL.


orta yoğunluklu lipoprotein, IDL için benzer kelimeler


orta yoğunluklu lipoprotein, IDL, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, L harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'r', 't', 'a', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 'l', 'i', 'p', 'o', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', ',', ' ', 'I', 'D', 'L', şeklindedir.
orta yoğunluklu lipoprotein, IDL kelimesinin tersten yazılışı LDI ,nietorpopil ulkulnuğoy atro diziliminde gösterilir.