değişir yoğunluklu işlem

değişir yoğunluklu işlem İng. variable density system (recording system)

Sinema Seslendirmede değişir yoğunluklu ses imi kullanan işlem.


değişir yoğunluklu işlem için benzer kelimeler


değişir yoğunluklu işlem, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
değişir yoğunluklu işlem kelimesinin tersten yazılışı melşi ulkulnuğoy rişiğed diziliminde gösterilir.