değişir yoğunluklu ses imi

değişir yoğunluklu ses imi İng. variable-density (sound) track

Sinema Aynı ende, fakat yoğunluğu değişen çizgilerden oluşan, ışık geçirirliği bu yoğunluğa göre değişen ses yolu.


değişir yoğunluklu ses imi için benzer kelimeler


değişir yoğunluklu ses imi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 's', 'e', 's', ' ', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
değişir yoğunluklu ses imi kelimesinin tersten yazılışı imi ses ulkulnuğoy rişiğed diziliminde gösterilir.