değişir alanlı işlem

değişir alanlı işlem İng. variable area system

Sinema Seslendirmede değişir alanlı ses imi kullanan işlem.


değişir alanlı işlem için benzer kelimeler


değişir alanlı işlem, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'r', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
değişir alanlı işlem kelimesinin tersten yazılışı melşi ılnala rişiğed diziliminde gösterilir.