yüksek yoğunluklu lipoprotein, HDL

yüksek yoğunluklu lipoprotein, HDL İng. high density lipoprotein

Kan plâzmasında bulunan, karaciğerde sentezlenen, fosfolipit ve kolesterol bakımından zengin, kolesterolün çevresel dokulara taşınmasını sağlayan bir grup lipoprotein.


yüksek yoğunluklu lipoprotein, HDL İng. high-density lipoprotein, alpha lipoprotein

Kan plazmasında bulunan, karaciğerde sentezlenen, fosfolipit ve kollestrol bakımından zengin, kollestrolün çevresel dokulara taşınmasını sağlayan bir grup lipiprotein, alfa lipoprotein.


yüksek yoğunluklu lipoprotein İng. high-density lipoprotein

Safrayla atılabilmesi için karaciğer dışı dokulardan karaciğere kolesterol ve kolesterol esterlerini taşıyan diğer lipoproteinlere oranla yapısında fosfolipit ve protein fazla miktarda bulunan bir lipoprotein sınıfı, alfa lipoprotein, HDL.


yüksek yoğunluklu lipoprotein, HDL için benzer kelimeler


yüksek yoğunluklu lipoprotein, HDL, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, L harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 'l', 'i', 'p', 'o', 'p', 'r', 'o', 't', 'e', 'i', 'n', ',', ' ', 'H', 'D', 'L', şeklindedir.
yüksek yoğunluklu lipoprotein, HDL kelimesinin tersten yazılışı LDH ,nietorpopil ulkulnuğoy kesküy diziliminde gösterilir.