idüği, (idiği, ıduğu, idüğü)

idüği, (idiği, ıduğu, idüğü)

Olduğu.


idüği, (idiği, ıduğu, idüğü) için benzer kelimeler


idüği, (idiği, ıduğu, idüğü), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'd', 'ü', 'ğ', 'i', ',', ' ', '(', 'i', 'd', 'i', 'ğ', 'i', ',', ' ', 'ı', 'd', 'u', 'ğ', 'u', ',', ' ', 'i', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', ')', şeklindedir.
idüği, (idiği, ıduğu, idüğü) kelimesinin tersten yazılışı )üğüdi ,uğudı ,iğidi( ,iğüdi diziliminde gösterilir.