iğne daldırımı

iğne daldırımı Fr. Acupuncture

iğne daldırımı için benzer kelimeler


iğne daldırımı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ğ', 'n', 'e', ' ', 'd', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
iğne daldırımı kelimesinin tersten yazılışı ımırıdlad enği diziliminde gösterilir.