ihraç vergisi

ihraç vergisi

bk. dışsatım vergisi


ihraç vergisi için benzer kelimeler


ihraç vergisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'ç', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ihraç vergisi kelimesinin tersten yazılışı isigrev çarhi diziliminde gösterilir.