asgari ihraç fiyatı

asgari ihraç fiyatı

bk. enaz dışsatım fiyatı


asgari ihraç fiyatı için benzer kelimeler


asgari ihraç fiyatı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'g', 'a', 'r', 'i', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'ç', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
asgari ihraç fiyatı kelimesinin tersten yazılışı ıtayif çarhi iragsa diziliminde gösterilir.