asgari caydırıcılık

asgari caydırıcılık İng. minimum deterrence Fr. déterrence minimume

asgari caydırıcılık için benzer kelimeler


asgari caydırıcılık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'g', 'a', 'r', 'i', ' ', 'c', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
asgari caydırıcılık kelimesinin tersten yazılışı kılıcırıdyac iragsa diziliminde gösterilir.