asgari geçim indirimi

asgari geçim indirimi

bk. enaz geçim indirimi


asgari geçim indirimi için benzer kelimeler


asgari geçim indirimi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'g', 'a', 'r', 'i', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'm', ' ', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
asgari geçim indirimi kelimesinin tersten yazılışı imiridni miçeg iragsa diziliminde gösterilir.