asgari faiz eşiği

asgari faiz eşiği

bk. enaz faiz oranı


asgari faiz eşiği için benzer kelimeler


asgari faiz eşiği, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'g', 'a', 'r', 'i', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'e', 'ş', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
asgari faiz eşiği kelimesinin tersten yazılışı iğişe ziaf iragsa diziliminde gösterilir.