asgari

asgari Ar. a¹¦ar³

sf. (asgari:) 1. En az, en aşağı, en düşük, en alt, minimal, minimum: “Koridorda, kapımın asgari yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim.” -N. Hikmet. 2. mat. Minimum.


asgarî

en az, en aşağı.


asgari için benzer kelimeler


asgari, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'g', 'a', 'r', 'i', şeklindedir.
asgari kelimesinin tersten yazılışı iragsa diziliminde gösterilir.