ihracat aleyhine eğilim

ihracat aleyhine eğilim

bk. dışsatım karşıtı eğilim


ihracat aleyhine eğilim için benzer kelimeler


ihracat aleyhine eğilim, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'a', 'l', 'e', 'y', 'h', 'i', 'n', 'e', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
ihracat aleyhine eğilim kelimesinin tersten yazılışı miliğe enihyela tacarhi diziliminde gösterilir.