ihracat kotası

ihracat kotası

bk. dışsatım kotası


ihracat kotası için benzer kelimeler


ihracat kotası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'k', 'o', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ihracat kotası kelimesinin tersten yazılışı ısatok tacarhi diziliminde gösterilir.