bedelsiz ihracat

bedelsiz ihracat

bk. bedelsiz dışsatım


bedelsiz ihracat için benzer kelimeler


bedelsiz ihracat, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'd', 'e', 'l', 's', 'i', 'z', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', şeklindedir.
bedelsiz ihracat kelimesinin tersten yazılışı tacarhi zisledeb diziliminde gösterilir.