bedelsiz ithalat

bedelsiz ithalat

a. Yurt dışındaki işçilerin veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin dönüşlerinde kendi mesleklerinin icrası veya kişisel kullanımları amacıyla getirdikleri mallar için yapılan düzenleme.


bedelsiz ithalat

bk. bedelsiz dışalım


bedelsiz ithalat için benzer kelimeler


bedelsiz ithalat, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'd', 'e', 'l', 's', 'i', 'z', ' ', 'i', 't', 'h', 'a', 'l', 'a', 't', şeklindedir.
bedelsiz ithalat kelimesinin tersten yazılışı talahti zisledeb diziliminde gösterilir.