bedelsiz dışalım

bedelsiz dışalım İng. import without returns, imports with waiver

Karşılığında döviz ödenmeksizin, ticari veya ticari olmayan amaçlarla malların yurtdışından getirilmesi.


bedelsiz dışalım için benzer kelimeler


bedelsiz dışalım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'd', 'e', 'l', 's', 'i', 'z', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'l', 'ı', 'm', şeklindedir.
bedelsiz dışalım kelimesinin tersten yazılışı mılaşıd zisledeb diziliminde gösterilir.