dolaylı ihracat

dolaylı ihracat

bk. dolaylı dışsatım


dolaylı ihracat için benzer kelimeler


dolaylı ihracat, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', şeklindedir.
dolaylı ihracat kelimesinin tersten yazılışı tacarhi ılyalod diziliminde gösterilir.