fiili ihracat

fiili ihracat

bk. dışsatım


fiili ihracat için benzer kelimeler


fiili ihracat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'i', 'l', 'i', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', şeklindedir.
fiili ihracat kelimesinin tersten yazılışı tacarhi iliif diziliminde gösterilir.