fiktif ihracat

fiktif ihracat

bk. hayali dışsatım


fiktif ihracat için benzer kelimeler


fiktif ihracat, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', şeklindedir.
fiktif ihracat kelimesinin tersten yazılışı tacarhi fitkif diziliminde gösterilir.