ihracat yasakları

ihracat yasakları

bk. dışsatım yasakları


ihracat yasakları için benzer kelimeler


ihracat yasakları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ihracat yasakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkasay tacarhi diziliminde gösterilir.