işbırakım yasakları

işbırakım yasakları İng. strike prohibitions

Deprem, savaş ve iktisadi bunalım gibi nedenlerle yasalarca işbrakımını engelleyen durumlar.


işbırakım yasakları için benzer kelimeler


işbırakım yasakları, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
işbırakım yasakları kelimesinin tersten yazılışı ıralkasay mıkarıbşi diziliminde gösterilir.