işbırakım ölçütleri

işbırakım ölçütleri İng. strike measures

İş bırakmanın boyut ve iktisadi etkisini ölçmeye yarayan; işbırakan sayısı, işbırakma sayısı, işbırakma nedeniyle oluşan işgünü kaybı ve işbırakma nedeniyle ortaya çıkabilecek tahmini zaman kaybı gibi göstergeler.


işbırakım ölçütleri için benzer kelimeler


işbırakım ölçütleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
işbırakım ölçütleri kelimesinin tersten yazılışı ireltüçlö mıkarıbşi diziliminde gösterilir.