işbırakım kırma

işbırakım kırma İng. break-up of strike

İşbırakım etkisini azaltmak veya tümüyle yok etmek amacıyla işverenin yasa dışı eylem ve işlemlerde bulunması.


işbırakım kırma için benzer kelimeler


işbırakım kırma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
işbırakım kırma kelimesinin tersten yazılışı amrık mıkarıbşi diziliminde gösterilir.