aşamalı kırma

aşamalı kırma İng. stage crushing

aşamalı kırma için benzer kelimeler


aşamalı kırma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'a', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
aşamalı kırma kelimesinin tersten yazılışı amrık ılamaşa diziliminde gösterilir.