dondurup kırma metodu

dondurup kırma metodu İng. freeze fracture

Elektron mikroskobunda zarların ya da hücre içi granüllü yapıların incelenmesinde kullanılan biyolojik örneklerin dondurulup kırılması ve yüzeylerinin kopyalarının alınması suretiyle incelenmesini sağlayan metot.


dondurup kırma metodu için benzer kelimeler


dondurup kırma metodu, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', 'd', 'u', 'r', 'u', 'p', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'm', 'e', 't', 'o', 'd', 'u', şeklindedir.
dondurup kırma metodu kelimesinin tersten yazılışı udotem amrık purudnod diziliminde gösterilir.