işbırakımını kırma

işbırakımını kırma İng. break-up of strike

İş bırakımının etkisini azaltmak, tümüyle yok etmek amacıyla işverenin ya da ona yardımcı başka kişilerin yasa dışı eylem ve işlemlerde bulunmaları.


işbırakımını kırma için benzer kelimeler


işbırakımını kırma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
işbırakımını kırma kelimesinin tersten yazılışı amrık ınımıkarıbşi diziliminde gösterilir.