işbırakım yetkisi

işbırakım yetkisi İng. strike's competence

İş yasası ve toplu sözleşme ile belirtilen işçi haklarına işverence uyulmaması nedeniyle işçi kuruluşlarına verilen yetki.


işbırakım yetkisi için benzer kelimeler


işbırakım yetkisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
işbırakım yetkisi kelimesinin tersten yazılışı isiktey mıkarıbşi diziliminde gösterilir.