ihracatın sürüklediği büyüme

ihracatın sürüklediği büyüme

bk. dışsatım önderliğinde büyüme


ihracatın sürüklediği büyüme için benzer kelimeler


ihracatın sürüklediği büyüme, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'h', 'r', 'a', 'c', 'a', 't', 'ı', 'n', ' ', 's', 'ü', 'r', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'd', 'i', 'ğ', 'i', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
ihracatın sürüklediği büyüme kelimesinin tersten yazılışı emüyüb iğidelkürüs nıtacarhi diziliminde gösterilir.