iklime uymuş türler

iklime uymuş türler İng. acclimatized species

Yeni iklim veya farklı bir çevreye uyum sağlamış ve toplumda kültürel iyileşme olmaksızın kendi nesillerini sürdürebilen türler, aklimatize türler.


iklime uymuş türler için benzer kelimeler


iklime uymuş türler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'l', 'i', 'm', 'e', ' ', 'u', 'y', 'm', 'u', 'ş', ' ', 't', 'ü', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
iklime uymuş türler kelimesinin tersten yazılışı relrüt şumyu emilki diziliminde gösterilir.