ikna amaçlı reklam

ikna amaçlı reklam

bk. ikna edici reklam


ikna amaçlı reklam için benzer kelimeler


ikna amaçlı reklam, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'n', 'a', ' ', 'a', 'm', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 'r', 'e', 'k', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
ikna amaçlı reklam kelimesinin tersten yazılışı malker ılçama anki diziliminde gösterilir.